GEUS får EU-millioner til at styrke geologer i Kroatien

11-10-2018

Kroatien skal blive endnu bedre til at forstå og udnytte sin geologi, og derfor har EU nu bevilget midler til et forløb, hvor bl.a. GEUS skal hjælpe med kompetence- og vidensudvikling af landets geologer.

Geologiske fænomener og processer har som bekendt ikke nogle nationale grænser, så for at skaffe den bedste viden om vores undergrund er de forskellige lande nødt til at bidrage med kvalificeret viden om netop deres område.

Derfor har EU netop bevilget over syv millioner kroner til et projekt ved navn GeoTwinn, der skal optimere geologisk forskning i Kroatien, unionens nyeste medlemsland, så de kan bidrage med viden på lige fod med resten af EU-landene og samtidig få det bedste ud af deres geologiske ressourcer.

Her skal GEUS bl.a. hjælpe forskerne fra Kroatiens Hrvatski Geoloski Institut med at udvikle kompetencer særligt inden for 3D-modellering af undergrunden og kortlægning af grundvandets placering, transport og dynamik i forhold til forurening m.m.

”Vi er enormt glade og stolte over, at vi har fået bevillingen til GeoTwinn, for det er et vigtigt projekt, og der har været meget hård konkurrence om midlerne,” siger chefkonsulent Ioannis Abatzis, der står for GEUS’ deltagelse.  

Det faglige løft af Kroatiens forskningsindsats vil udover at styrke det europæiske geologiske samarbejde og vidensdeling også blive til hjælp for forskerne på GEUS i det lange løb, fortæller han:  

”Vi glæder os til at få et styrket fagligt netværk med forskerne fra Kroatien og dermed et bedre grundlag for fælles projektansøgninger i fremtiden, samt selvfølgelig de nye forskningsresultater, der vil følge med projektet.”

Geovidenskabelige tvillinger

Projektet har fået navnet GeoTwinn, da arbejdet beror på princippet om ’twinning’. Det er en faglig udviklingsmetode, hvor andre instanser eksempelvis oplæres i særlige egenskaber ved at spejle eller ’twinne’ de metoder, arbejdsgange og viden, som eksempelvis GEUS allerede har på området.

”Vi kommer til at få forskellige hold af de kroatiske forskere herop til GEUS, men vi skal også derned og være med til forskellige aktiviteter,” fortæller Ioannis Abatzis.

De første fra Kroatien kommer til GEUS allerede i november, og samarbejdet tegner ifølge projektlederen til at blive ”rigtig godt”.  

Udover GEUS deltager engelske British Geological Survey også i twinning-projektet. De kommer især til at assistere i kompetenceudvikling og vidensindsamling inden for vurdering af risikoområder for bl.a. jordskred og mulighederne for geotermi i Kroatien.

Ioannis Abatzis
Chefkonsulent
Geofysik og Sedimentære Bassiner
logo geotwinn

GeoTwinn

Projektet løber i tre år frem til 2021 og har fået en bevilling på 7,5 mio. kr. fra EU.

Samarbejdspartnere
GEUS (2,15 mio. kr.)

British Geological Survey (BGS) (2,18 mio. kr.)

Hrvatski Geoloski Institut – HGI-CGS (3,14 mio. kr.)

Brexit-strategi
Projektet har taget højde for Storbritanniens udmelding af EU, og derfor er der allerede nu øremærket midler fra den britiske regering til at udføre projektet efter Brexit og indtil projektets udløb.