Bestil en forsker under Forskningens Døgn 20.-26. april 2018

02-03-2018

Under Forskningens Døgn kan du bestille en forsker fra GEUS. Det giver dig mulighed for at høre om Danmarks eksotiske fortid og om forskernes store udfordringer med at undersøge isen i Grønland.

"Bestil en Forsker" er et tilbud i forbindelse med Forskningens Døgn, hvor du har mulighed for at bestille en forsker til at komme ud og fortælle en af de mange spændende historier fra videnskabens verden. Betingelsen for at bestille en forsker er, at du kan samle et publikum på mindst 20 personer. Endvidere skal du stille passende rammer til rådighed for både forsker og publikum under arrangementet. Foredraget er gratis, men du er selv ansvarlig for at dække forskerens transportomkostninger. Alle foredrag afholdes under Forskningens Døgn 20.-26. april 2018. Deadline for bestilling af foredrag er 3. april.

Læs mere om ”bestil en forsker” på hjemmesiden for Forskningens Døgn

Forskere fra GEUS tilbyder to foredrag under Forskningens Døgn 2018:

Da Nildeltaet lå på tværs af Jylland

Foredragsholder: Erik Skovbjerg Rasmussen

Kom og se, hvordan geologer detaljeret kan rekonstruere landskabet, som det så ud for flere millioner år siden. For 20 millioner år siden var der en stor flod, der løb ned gennem Jylland. Der var subtropisk til tempereret klima i Danmark, og på land voksede en tæt vegetation af blandt andet kæmpefyr, sumpcypres og vin. Deltaet fra denne flod kan stadig findes som sandlag i Jyllands undergrund. Flodens delta lignede nutidens Nildelta i størrelse og form.

Bestil Erik og få oplysninger om, hvor i landet han rykker ud og hvornår, på hjemmesiden for Forskningens Døgn

Jagten på Indlandsisen grønne energi

Foredragsholder: Henrik Højmark Thomsen

De imponerende blå smeltevandsfloder på Indlandsisen i Grønland kan drive vandkraftværker. Forskerne har brugt både radarbølger, dynamit, farvestoffer og masser af varmt vand for at finde ud af, hvordan vandet strømmede under den tykke is. Hør om forskernes videnskabelige udfordringer og om deres liv og virke på en helt speciel arbejdsplads, hvor brug af fantasien, stærke ben og helikoptere har været nødvendigt.

Bestil Henrik og få oplysninger om, hvor i landet han rykker ud og hvornår, på hjemmesiden for Forskningens Døgn

Forskerne fra GEUS fortæller om studierne af Danmarks eksotiske fortid og undersøgelser af smeltevandets strømning på og under isen i Grønland.