Gratis digitale kort nu også til QGIS

22-05-2018

Flere gratis digitale kort fra GEUS findes nu med symbolisering til GIS-programmet QGIS.

Flere og flere brugere arbejder med open source GIS-programmet QGIS. Det er nu muligt, at downloade flere af GEUS’ kort med symbolisering til QGIS, og brugerne kan således nu få farvelægningen på kortene foræret. Det drejer sig om flere af vores geologiske kort: jordartskort, landskabskortkort og et kort over de prækvartære højdeforhold.

Geologiske kort er et vigtigt værktøj i den fysiske planlægning og forvaltning, og jordartskortene fra GEUS anvendes af myndigheder og firmaer i forbindelse med opgaver inden for grundvandsbeskyttelse og -zonering, jordforurening, fredning, braklægning, driftsplanlægning, skovrejsning og behandling af vådbundsarealer samt planlægning af vejføringer og byggeri.

Følgende gratis datapakker indeholder filer til symbolisering i ArcGis og QGIS:

Jordartskort 1:200 000, shape-filer
Kortet viser en landsdækkende klassificering og udbredelse af jordarter i 1 meters dybde. Jordarterne er inddelt i 12 forskellige typer.

Jordartskort 1:25 000, shape-filer
Det digitale jordartskort er karteringskort i digital form, som viser overfladegeologien. Jordarterne er inddelt i 82 typer.

Morfologisk kort over Sjælland, øerne og Bornholm, shape-filer
Kortet viser landskabstyperne i det østlige Danmark. Kortet er kompileret i 2013 i målestok 1:200 000.

Prækvartæroverfladens højdeforhold, shape-filer
Kortet viser prækvartæroverfladens topografi i målestok 1:250 000.

Jordartskortene kan også downloades i en version til MapInfo.

Jordartskortet i 1:200 000 er ét af de geologiske kort fra GEUS, som nu gratis kan hentes med symbolisering til open source GIS-programmet QGIS. (Klik på billedet for stor udgave)