Nyt nummer af Geoviden om Geoarkæologi

22-06-2018

Fagene geologi og arkæologi kan mange ting hver for sig, men tilsammen – og ved brug af nye naturvidenskabelige analysemetoder – kan faget geoarkæologi komme rigtigt langt. I dette hæfte præsenteres historier med nogle af de nye og banebrydende forskningsresultater.

Du kan læse om, hvordan man vha. forskellige arkæometriske metoder fx har afsløret, at produktionen af fine blå glasperler i Ribe i slutningen af 700-tallet blev lavet af omsmeltet, gammelt genbrugsglas fra den romerske glasproduktion i det nuværende Israel.

Eller du kan læse om alle de spor i landskabet, som er blevet synlige i kraft af den landsdækkende, meget nøjagtige højdemåling med laserscanninger fra fly. Det er fx markskel og hulveje fra bronze- eller jernalderen i en skov ved Silkeborg; en ringborg fra vikingetiden ved Køge; eller en lille, nu forsvunden sø øst for Mossø, hvor en stor slagen hær blev ofret i jernalderen.

Måske er du mere interesseret i at læse om, hvordan analyser af DNA – eller proteinet kollagen, når alt DNA er væk – kan fortælle noget om, hvilke arter af planter og dyr, der var til stede på en given lokalitet på et givet tidspunkt? – om mikrofossilers afsløring af, hvad middelalderens latriner blev brugt til (eller af hvem)? – om målinger af strontiumisotoper, der sladrer om Egtvedpigens lange rejser? – eller måske har du lyst til at læse om en fangstfælde i Jordans ørken, som det har været muligt at datere vha. OSL-metoden?

Bladet gemmer på flere spændende historier, som du kan læse mere om i Geoviden nr. 2, 2018: Geoarkæologi.

Forfattere

A. V. Christiansen, IG
A. Murray, Nordisk Lab. for Luminescensdatering, IG 
B. V. Odgaard, IG
C. E. Lesher, IG
D. Stott, Moesgaard Museum,
G. H. Barfod, IG
H. Schroeder, SNM
J.-P. Buylaert, Nordisk Lab. for Luminescensdatering, IG
J. Olsen, Institut for Fysik og Astronomi, AU
K. M. Frei, Nationalmuseet
L. Ø. Brandt, Center for Urban Netværk Evolution, AU
M. J. Collins, SNM
M. W. Pedersen, University of Cambridge
P. S. Henriksen, Nationalmuseet
R. Enevold, Moesgaard Museum,
R. Frei, IGN
S. M. Kristiansen, IG & Center for Urban Netværk Evolution, AU
T. Ljungberg, IG

 

IG = Institut for Geoscience (AU)
AU = Aarhus Universitet
SNM = Geologisk Museum/Statens Naturhistoriske Museum
IGN = Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (KU)
KU = Københavns Universitet

Merete Binderup
Seniorforsker
Geokemi

Geocenter Danmark

Geoviden udgives af Geocenter Danmark, som er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Det er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Læs om Geocenter Danmark