Nyt forskningsprogram lanceret

03-01-2018

Porteføljen af forskningsprojekter er udvidet markant i Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC). Det skyldes opstart af forskning inden for det nyeste arbejdsprogram; Tight Reservoir Development. Målet er bedre forståelse af Nedre Kridt reservoiret.

Et nyt forskningsprogram ser for alvor lyset nu, hvor tolv arbejdspakker er blevet sat i søen. Det nye program hedder Tight Reservoir Development, hvor der arbejdes på at forbedre olieindvindingen fra reservoirer med lav gennemtrængelighed. Mere specifikt beskæftiger den planlagte forskning sig med problemstillinger inden for Nedre Kridt reservoiret. På tværs af partnerskabet bag DHRTC er forskere involveret i det nye arbejde, som indtil videre kører frem til år 2021.

"Vi har delt en større portion penge ud til det nye arbejdsprogram omkring Tight Reservoir Development, der adresserer et kritisk punkt, nemlig hvordan vi kan få de mulige store forekomster af olie og gas ud af Nedre Kridt reservoiret. Samtidig er dette program i tråd med vores portefølje, hvor vi bl.a. forsker i den basale forståelse af undergrundens reservoiregenskaber," siger Ulla Hoffmann, Programme Manager, DHRTC.

Tværfagligt samarbejde er et vigtigt princip for DHRTC. Det samme gælder for forskningen, som sker i samarbejde mellem flere ekspertgrupper. Hovedparten af de tildelte midler er derfor gået til forskere, som gennemfører deres forskning på tværs af to eller flere af partnerinstitutionerne.

"Vi forventer og ser frem til en stor grad af integration på tværs af pakkerne med et kontinuerligt flow af kommunikation og deling af resultater," fortæller Ulla Hoffmann.

I et af de store forskningsprojekter under Tight Reservoir Development arbejder Jon Ineson og Peter Frykman fra GEUS sammen med Kresten Anderskouv fra Københavns Universitet og Stéphane Bodin fra Aarhus Universitet på at kortlægge aflejringsmønster og reservoirarkitektur.

"Det nye projekt i DHRTC giver os en fantastisk mulighed for at afklare nogle af de spørgsmål, vi længe har gået med omkring reservoiropbygningen og egenskaberne i denne vanskelige kalkformation. For eksempel hvordan det meget varierende indhold af lermineraler og mikroskopisk silica er fordelt i lagene i reservoiret, og hvordan dette influerer på udviklingshistorien bag de mekaniske styrkeegenskaber af materialet og strømningsforholdene på mikroskopisk skala i de meget små porer i kalken," forklarer Peter Frykman.

De tolv arbejdspakker i Tight Reservoir Development er:

 • Sedimentological and Stratigraphic controls on reservoir properties and heterogeneity (KU IGN, GEUS, AU)
 • Tectonic evolution, structural modelling and 4D deformation analysis (AU, DTU Byg, GEUS DHRTC)
 • Reservoir characterization, clay content and mechanical/flow properties (DTU Byg, GEUS, KU Kemi, AU)
 • Seismic modelling and optimal inversion (KU IGN, KU NBI, GEUS, DTU Byg)
 • Rock Mechanics and Rock Physics Properties for Lower Cretaceous Formations (DTU Byg, GEO)
 • Gas injection investigations (DTU Kemi, GEUS, DHRTC)
 • Phase behavior in tight reservoirs (DTU Kemi)
 • Reservoir drive from secondary gas cap development in low permeability reservoirs (DTU KT, GEUS)
 • Screening of Strongly Adsorbing Organic Acid Distributions by ATR Spectroscopy (DTU Kemi)
 • Feasibility of Microfluidic Core Model Platforms - Phase 1 (DTU Nanotech)
 • Why do four particular wells in North-Jens perform outstandingly? Investigations using a Data Analytical approach (KU Kemi)
 • Investigation of methane seeps impact on reservoir properties (KU IGN)

Kontakt

Peter Frykman
Seniorforsker
Reservoirgeologi
Telefon91333775