Kæmpe fortidig forskydning af Indokina

16-08-2018

Et nyt vietnamesisk-dansk studie viser, at Indokina blev klemt flere hundrede kilometer mod syd, da Indien tørnede ind i Asien for omkring 40 millioner år siden.

Et nyt studie af det mægtige Song Hong Bassin, som ligger under Tonkin Bugten ud for det nordlige Vietnams kyst, er netop publiceret i det internationale tidsskrift Tectonics. Studiet beskriver den geologiske udvikling af bassinet, og bag studiet står en gruppe af vietnamesiske og danske forskere fra Vietnam Petroleum Institute (VPI) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Indokina klemmes mod sydøst
Forskerne har brugt seismiske data indsamlet både på land og til havs sammen med data fra boringer for at udrede det geologiske hændelsesforløb.

Det er voldsomme kræfter, der har ført til dannelsen af Song Hong Bassinet, hvor jordpladernes bevægelse får kontinenter til at støde ind i hinanden. Studiet kæder dannelsen af sediment bassinet sammen med en enorm forskydning af Indokina, som skete i perioden for mellem ca. 40 og 20 millioner år siden, da Indien kolliderede med Asien, hvorved de majestætiske Himalayabjerge blev foldet op.

Forskydningen skete langs den såkaldte Røde Flod forkastning langs hvilken Indokina klemtes flere hundrede kilometer væk fra Himalaya. Og Song Hong Bassinet blev dannet langs Røde Flod Forkastningen ved at jordskorpen gennem millioner af år flåedes i stykker, hvorved et af verdens dybeste sedimentbassiner dannedes. Bassinet er i dag fyldt af op til over 15 km tykke sedimentære aflejringer, som stammer fra bl.a. erosion af det østligste Himalaya.

Samtidigt opløftedes randen af bassinet, og der blev dannet bjerge. En del af disse bjerge består af meget ældre kalkstenssedimenter, som blev hævet op og udsat for erosion fra vand og vejr. Det førte til dannelsen af de stejle klippeformationer af kalksten, der ligger som de eventyrlige Ha Long øer i Tonkin Bugten, som mange, der har rejst i Vietnam, har oplevet.

”Det er tankevækkende at så stor skønhed fra naturens hånd, som man møder ved de eventyrlige Ha Long øer i Tonkin Bugten, er skabt af så voldsomme kræfter,” siger seniorforsker Michael Bryld Wessel Fyhn fra GEUS, som er førsteforfatter til artiklen. 

Langvarigt vietnamesisk-dansk samarbejde bærer frugt
Studiet er et resultat af samarbejdsprojektet PexMod finansieret af olieselskabet PetroVietnam, som bygger på et mangeårigt samarbejde mellem Vietnam Petroleum Institute (VPI) og GEUS.

Olie og gas er en vigtig sektor for det vietnamesiske samfund. I 1995 startede GEUS et fælles projekt med Vietnam Petroleum Institute (VPI) for at styrke vietnamesernes mulighed for at vurdere landets olie- og gasressourcer. Uddannelse, forskning og teknologioverførsel var nøgleord i samarbejdet, som blev finansieret af Danidas ENRECA-program siden 2001, og som har lagt sporet for det nuværende forskningssamarbejde.

Vietnamesiske forskere blev trænet i olie-geologiske discipliner gennem undervisning og deltagelse i konkrete forskningsprojekter, som har haft til formål at forstå geologien og mulighederne for at finde olie og gas i tre udvalgte geologiske bassiner, som er interessante for både de lokale energimyndigheder og industrien. Arbejdet har bl.a. omfattet tre 500 meter dybe kerneboringer i de udvalgte bassiner, som har bidraget med værdifulde oplysninger om geologien samt olie- og gaspotentialet både onshore og offshore.

Nærværende studie af Song Hong Bassinet har blandt andet anvendt data fra ENRECA-3 boringen som blev boret på Bach Long Vi øen i Tonkin Bugten, der er en lokalitet af stor interesse både for forskere og lokale

Tonkin Bugten

Voldsomme kræfter førte til dannelsen af Song Hong Bassinet under Tonkin Bugten ud for det nordlige Vietnam. Der blev blandt andet dannet bjerge af gamle kalkstenssedimenter, som blev hævet op og udsat for erosion fra vand og vejr. Det førte til dannelsen af de stejle klippeformationer af kalksten, der ligger som de eventyrlige Ha Long øer i Tonkin Bugten, som mange, der har rejst i Vietnam, har oplevet. Foto: ©D'July Shutterstock 155382239.

Michael Bryld Wessel Fyhn
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner