Nyt mikrofossil opkaldt efter dansk geolog

10-04-2018

En ny acritarch art Fromea nohrhansenii er fundet i Alaska og opkaldt efter den danske geolog Henrik Nøhr-Hansen fra GEUS.

I et nummer af det internationale tidsskrift Palynology, beskriver Dr. Robert L. Ravn en ny art af de organiske mikrofossiler: acritarcher.

Den nye art, som tilhører slægten Fromea, er fundet i Alaska i aflejringer fra Nedre Kridt (ca. 100–130 millioner år gammel). Acritarcher er éncellede marine mikroorganismer, som lever frit svævende i havvandet. De findes som fossiler i form af robuste organiske kapsler, de såkaldte cyster. Før 1993 var Fromea slægten klassificeret som en dinoflagellat, men hører nu under acritarcherne.

Den nye art har fået navnet Fromea nohrhansenii, opkaldt efter den danske geolog Henrik Nøhr-Hansen fra GEUS, som i mange år har beskæftiget sig med beskrivelser og dateringer af geologiske aflejringer ved hjælp af deres indhold af mikroskopiske fossiler.

Allerede i 1993 identificerede Henrik Nøhr-Hansen den nye art i sit ph.d. studium, som omhandler en inddeling af lag fra Nedre Kridt i Nordøstgrønland ved hjælp af dinoflagellat cyster.

Dr Robert L. Ravn begrunder navnet ved, at Henrik Nøhr-Hansen var den første, som identificerede formen, og som anerkendelse for hans vigtige bidrag til studiet af dinoflagellat cyste stratigrafi i de nordlige regioner.

Navngivning af en ny fossil art er først formel, når navn og beskrivelsen er publiceret i et peer-reviewed tidsskrift. Beskrivelsen skal bl.a. indeholde oplysninger om form, størrelse og karakteristika så andre har en mulighed for at henføre lignende eksemplarer til arten. Beskrivelsen bør desuden ledsages af en illustration af type eksemplaret (foto og evt. tegning) og angivelse af, hvor dette bliver opbevaret.

Henrik Nøhr-Hansen blev meget glad for anerkendelsen af sit arbejde, da han så i Palynology, at en amerikansk kollega havde opkaldt den nye acritarch art efter ham:

”Det er meget overvældende at få et fossil opkaldt efter sig, og det er pudsigt at se Nøhr-Hansen som en del af navnet Fromea nohrhansenii.”

Fakta om Fromea nohrhansenii

Lang kileformet cyste.
Cystens vægtykkelse: ~1 mikrometer
Svag kornet overflade med en eller to aflange folder i cystens længderetning
Længde: 150–250 mikrometer
Bredde: 26–46 mikrometer
Typeeksemplar opbevares ved: University of Alaska

1 mikrometer er en milliontedel af en meter


Læs artikel i Palynology:

The species of FROMEA, revisited, with comments on selected morphologically similar genera. 2017 Palynology VOL. 41, NO. 51, 247-261. By Robert L. Ravn.

Læs Henrik Nøhr-Hansens p.h.d. afhandling:

Dinoflagellate cyst stratigraphy of the Barremian to Albian, Lower Cretaceous, North-East Greenland. 1993 Bulletin Grønlands Geologiske Undersøgelse 166, 171 pp. By H. Nøhr-Hansen.  

Henrik Nøhr-Hansen
Emeritus
Geoenergi og -lagring

Fromea nohrhansenii, opkaldt efter den danske geolog Henrik Nøhr-Hansen fra GEUS. Billedet viser det første eksemplar, som Henrik Nøhr-Hansen identificerede i 1993 i sin ph.d. afhandling om aflejringer fra Nedre Kridt i Nordøstgrønland

Geolog Henrik Nøhr-Hansen fra GEUS har fået opkaldt en ny acritarch art efter sig.