Positiv international evaluering af GEUS' forskning i energiråstoffer

25-10-2017

Minister og bestyrelsesformand glæder sig over evalueringen af GEUS' arbejde inden for energiråstoffer, som et internationalt panel har gennemført som en del af de faste forskningsevalueringer.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt er glad for den positive evaluering af GEUS' forskningsprogram på energiressourceområdet:

"Mit eget billede af GEUS' forskning er også yderst positiv. De data, som GEUS indsamler og gør tilgængelige, er meget værdifulde for Kongeriget Danmark og for den internationale forskning. GEUS er med sin forskning på energiressourceområdet med til at understøtte en holdbar udnyttelse, distribution og brug af energi og råstoffer i Danmark. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vil uden tvivl have stor gavn af GEUS' forskning i fremtiden i kraft af det store behov for ny og opdateret viden på energiressourceområdet."

Bestyrelsesformand for GEUS Minik Rosing har ligeledes modtaget evalueringen med stor fornøjelse og henviser direkte til rapporten:

"Bestyrelsen er meget tilfreds med den generelt meget positive vurdering af GEUS' forskning på området:"
"GEUS is a strong geological survey, and GEUS rests on a solid research profile developed over many years. GEUS excels in collection of massive amounts of data from a variety of geoscientific and related fields, maintenance of these large databases, and making these datasets available to society... such large databases constitute a prerequisite for excellent research to be conducted, and, thus, GEUS is considered a potential central partner in a variety of geoscientific research fields. In this context, GEUS has acted and still acts as project leader in a number of large-scale national and international research projects with potentially high impact."

Læs det internationale evalueringspanels rapport 'Scientific evaluation of Programme area 3, Energy Resources (2010-2016) at the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)'