Mudder fra den grønlandske havbund afslører Indlandsisens overraskende fortid

19-10-2017

Hvis vi skal forudsige, hvordan fremtidens klima påvirker Indlandsisen, skal vi blive klogere på fortiden. Det viser nye geologiske rekonstruktioner af fortidens klimapåvirkning af to gletsjere i Grønland. De overraskende resultater fra det GEUS-ledede projekt er netop blevet publiceret i Scientific Reports og viser bl.a., at havis og grundfjeld har stor betydning for gletsjerafsmeltningen.

”Data fra satellitter og klimaovervågning viser, at Indlandsisen reagerer på nutidens klimaændringer med afsmeltning. Smeltevandet får det globale havniveau til at stige og kan endvidere potentielt påvirke Golfstrømmen og dermed klima, landbrug og fiskeri i Nordvesteuropa. Men hvis vi skal forudsige, hvad fremtiden bringer, er det ikke nok med de seneste årtiers data. Vi ved, der tidligere har været varme perioder, så det er oplagt at undersøge, hvordan klimaet dengang påvirkede Indlandsisen,” fortæller seniorforsker ved GEUS Camilla S. Andresen og forklarer videre:

”Mudder fra den grønlandske havbund gemmer på rigtig mange informationer om fortiden. Særligt når det gælder Indlandsisens reaktion på tidligere tiders varmere klimaforhold, har vi mulighed for at uddrage viden, som kan afsløre forhold, vi ikke lige havde regnet med, og som kan være vigtige i arbejdet med at forudsige, hvordan Indlandsisen vil reagere på fremtidens klima.”

Camilla S. Andresen leder i den forbindelse forskningsprojektet ’Past and future dynamics of the Greenland Ice sheet: what is the ocean hiding?’, der støttet af VILLUM Fonden analyserer mudderkerner opboret fra havbunden rundt om Grønland.

Grundfjeldet bevarede gletsjer
Forskningsprojektets to nye studier, der begge netop er publiceret i Scientific Reports, baserer sig på sedimentkerner opboret foran to forskellige store udløbsgletsjere i Sydøstgrønland: Helheim Gletsjer og Køge Bugt Gletsjer.

Begge steder er svære at tilgå med skib på grund af havis, isbjerge og stormfuldt vejr. Og sedimentkernen fra Køge Bugt Gletsjer er derfor den første derfra nogensinde.

”Studiet fra Køge Bugt viser, at den gren af den varme Golfstrøm, der snor sig om Grønland og derfor kommer i kontakt med gletsjerfronterne, var varmere for 9000 til 5000 år siden, og muligvis endda varmere end i dag. Men sedimentkernen afslører, at det ikke resulterede i, at gletsjeren trak sig ud af havet og op på land, som man kunne have troet. Det skyldtes et højt og stejlt grundfjeld lige bagved gletsjerranden, hvilket også kan have betydning for udviklingen andre steder,” forklarer Laurence Dyke, der er postdoc ved forskningsprojektet.

Helheim Gletsjeren beholdt sin is-shelf
Studiet fra Helheim Gletsjer antyder, at gletsjeren under den kolde lille istid (1300-1900 AD) havde en is-shelf, ligesom gletsjere i det kolde Nordgrønland og på Antarktis har i dag, og at denne shelf forsvandt i starten af det 20. århundrede.

”Det interessante er, at havoverfladen ud for Sydøstgrønland var lige så varm i lange perioder under den kolde lille istid, som den har været i det 20. århundrede, men at dette ikke var nok til, at is-shelfen smeltede væk. Det var først, da havistransporten fra Arktis med den Østgrønlandske Strøm faldt exceptionelt i starten af det 20. århundrede, at Helheim mistede sin shelf. Dette tyder på, at havis beskytter is-shelfer mod klimaforandringer, og antyder, at fremtidig tab af havis i det Arktiske Ocean kan få store konsekvenser for de nutidige is-shelfer og dermed isafsmeltning fra Nordøstgrønland,” fortæller Camilla S. Andresen.

Nyttig viden for forudsigelser
Forskningsresultaterne kan bruges til at teste de computermodeller, der forudsiger fremtidens afsmeltning af Indlandsisen via udløbsgletsjere, ved at se, om de kan imitere fortidens gletsjerændringer ved Helheim eller Køge Bugt.

”Resultaterne understreger, at forudsigelser kræver et detaljeret kendskab til højden af grundfjeldet under Indlandsisen nær kysterne samt informationer om fremtidig havisudbredelse,” siger Camilla S. Andresen og tilføjer:

”Disse geologiske afsløringer af fortidens naturligt skabte varmere forhold sætter ikke spørgsmålstegn ved om den nuværende opvarmning er menneskabt. Snarere viser karakteren af de fortidige opvarmninger, som er genereret af ofte ganske små udefrakommende påvirkninger fra solen, at vores klimasystem er særdeles følsomt.”

Læs mere
Hjemmesiden for projektet: ’Past and future dynamics of the Greenland Ice sheet: what is the ocean hiding?'.

Artikel på Videnskab.dk: ’Mudder fra Grønlands havbund afslører glemt fortid’

Artikel på Science Nordic: ‘Mud from the Greenlandic seabed reveals a hidden past’.

Artikel fra Scientific Reports: ’Minimal Holocene retreat of large tidewater glaciers in Køge Bugt, southeast Greenland’.

Artikel fra Scientific Reports: ‘Exceptional 20th century glaciological regime of a major SE Greenland outlet glacier’.

Kontakt

Camilla S. Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og klima
Telefon91333816

Kontakt

Laurence Dyke
Postdoc
Glaciologi og Klima
Telefon91333833
Fotografi af M/V pytur

M/V pytur ved Ikertivaq, Sydøstgrønland.