Geologipris for studie af nitrat, geologi og grundvand

11-03-2017

Seniorforsker Birgitte Hansen fra GEUS har modtaget Danmarks Geologipris 2016 for sit mangeårige studie af omsætningen af nitrat i jord, sedimenter og grundvand.

Danmarks Geologipris 2016 på 25.000 dkr. blev lørdag den 11. marts tildelt seniorforsker Birgitte Hansen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Birgitte Hansen har igennem snart 20 år forsket i forekomsten, udbredelsen og omsætningen af nitrat i jord, sedimenter og grundvand. Hun har ud fra en geologisk vurdering dokumenteret grundvandsforekomsternes sårbarhed overfor udvaskning af nitrat fra marker; herunder de geologiske lags naturlige beskyttelse af grundvandsmagasiner og den interne kemiske reduktion af nitrat i magasinerne.

Birgitte Hansen har ved aldersdatering af nitratholdigt grundvand overbevisende kunne dokumentere effekter af vandmiljøhandlingsplaner rettet mod en reduktion af grundvandets nitratindhold. De sidste år har hun yderligere været første og medforfatter på en række artikler og rapporter om human sundhed og drikkevand. Dette er foregået i et tværfagligt samarbejde med medicinere. Dette er foregået i et tværfagligt samarbejde med medicinere. Prisen blev overrakt af formanden for Dansk Geologisk Forening Karen Hanghøj fra Eit RawMaterials under foreningens årsmøde på Geocenter Danmark i København.

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Karen Hanghøj og Birgitte Hansen

Formanden for Dansk Geologisk Forening Karen Hanghøj (tv) overrakte Danmarks Geologipris 2016 til seniorforsker Birgitte Hansen fra GEUS.

Yderligere oplysninger:
Om Danmarks Geologipris kan findes på Dansk Geologisk Forenings hjemmeside, eller hos foreningens formand Karen Hanghøj, tlf.: 0049 173 770 9675, e-mail: karen.hanghoj@eitrawmaterials.eu

Prismodtageren kan kontaktes på:

Birgitte Hansen
Seniorforsker
Telefon20555245

Birgitte Hansen

Seniorforsker Birgitte Hansen fra GEUS har modtaget Danmarks Geologipris 2016 for sit mangeårige studie af omsætningen af nitrat i jord, sedimenter og grundvand.

Birgitte Hansen har modtaget Danmarks Geologipris for sit studie af nitrat, geologi og grundvand.

Seniorforsker Birgitte Hansen fra GEUS har ud fra en geologisk vurdering dokumenteret grundvandsforekomsternes sårbarhed overfor udvaskning af nitrat fra marker. Det har hun modtaget Danmarks Geologipris 2016 for.