Ekstern analyse af grundvandsovervågningen

22-03-2017

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen iværksætter en ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU for at skabe fuld klarhed på et komplekst område, der den seneste tid er blevet debatteret i især landbrugsmedierne.

”Vi hæfter os ved, at ministeren understreger, at han ikke har nogen grund til at tro, at overvågningen eller indberetningen skulle være hverken misvisende eller forkert, men iværksætter undersøgelsen på baggrund af den seneste tids beskyldninger, da han finder det afgørende, at der ikke skal kunne drages tvivl om, hvorvidt opgørelserne er retvisende. Jeg er overbevist om at det faglige grundlag for grundvandsovervågningen (GRUMO) er i orden, og vi forventer, at undersøgelsen kan rydde misforståelserne af vejen,” siger Flemming Larsen, adm. direktør for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, og tilføjer:

”Vi er som forskningsinstitution vant til at blive evalueret, og i 2015 blev kvaliteten af GEUS’ forskning inden for vandressourcer evalueret af et internationalt panel, som vurderede, at vores forskning på området er af høj kvalitet. Panelet fremhævede blandt andet vores evne til at anvende institutionens nationale hydrologiske model, som et værktøj til at integrere og arbejde på tværs af forskningsemner som grundvandsovervågning, grundvandskortlægning, vandkredsløb, vandkvalitet, vand- og miljøteknologi og forvaltning af vandressourcen.”

Nyhed fra Miljø- og Fødevareministeriet om den eksterne undersøgelse

Evalueringen af vandressourceområdet hos GEUS

Læs mere om grundvandsovervågningen GRUMO

Kontakt

Mette Buck Jensen
Mette Buck Jensen
Presse- og kommunikationschef
Presse- og kommunikation
Telefon61666159