Nature-artikel forklarer salt grundvand mange kilometer fra kysten

08-05-2017

Et nyt studie ledet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og publiceret i Nature Geoscience dokumenterer, hvorfor der flere steder i verden findes salt grundvand op til 100 km fra kysten i store befolkningsrige deltaområder.

Resultaterne fra projektet, der er støttet af Danida og er et samarbejde mellem GEUS og Vietnamesiske forskningsinstitutioner, kan gøre gavn i arbejdet med at sikre drikkevand til de 20-40 procent af verdens befolkning, der bor inden for 100 kilometer af kysterne.

Opdagelsen hjælper nemlig til bedre forståelse af, hvorfor nogle områder har saltholdigt grundvand, mens andre områder ikke har, og til at forudsige, hvor man vil støde på det saltholdige vand, hvis man borer ned i undergrunden.

Videnskab.dk har beskrevet hvordan studiet omfatter modelberegninger og geologiske og geofysiske undersøgelser af den Røde Flods delta i Vietnam, og viser hvordan marine lerlag med et stort indhold af saltvand blev dannet i deltaet ved Hanoi gennem de sidste 11.000 år.

Havniveauet stod under den seneste istid mellem 120 og 140 meter lavere end i dag, og det lave havniveau skabte dybe dale, som blev eroderet ned i undergrunden. Da iskapperne på den nordlige del af kloden begyndte at smelte, steg havet og trængte ind i dalene i landskabet, hvor store mængder sediment bl.a. de marine lerlag blev aflejret på havbunden.

"Det salte grundvand skyldes aflejringer af marint ler med havvand efter den seneste istid. Dette saltvand optræder i dag som salt grundvand, der ligger over ferskt grundvand i deltaerne," siger administrerende direktør for GEUS, Flemming Larsen, der står bag det nye studie, til Videnskab.dk.


Læs artiklen på videnskab.dk: Derfor er grundvandet salt op til 100 km fra havet.

Læs artiklen i Nature Geoscience: Groundwater salinity influenced by Holocene seawater trapped in incised valleys in the Red River delta plain. Nature Geoscience

Kontakt

Flemming Larsen
Administrerende direktør
Direktionen
Telefon91333401
Mette Buck Jensen
Mette Buck Jensen
Kommunikationschef
Presse- og kommunikation
Telefon61666159