Bedre erhvervsvilkår for afrikansk minedrift i miniskala

23-05-2017

Nyt træningsprogram skal forbedre levevilkårene og indtjeningen for de mange afrikanere, som lever af at grave mineraler op af jorden.

Millioner af mennesker i udviklingslandene lever af en speciel form for lavteknologisk minedrift i småskala, den såkaldte artisanal and small-scale mining (ASM). Alene i Afrika er ca. 10 millioner mennesker direkte engageret i minedriften, og endnu flere har ASM-erhvervet som livsgrundlag. Og antallet af småskala-minearbejdere er stærkt stigende i Afrika.

Manglende viden om geologi, økonomi og miljø

Mineralerne graves oftest ud under meget dårlige sikkerhedsforhold i trange og dybe skakter, og når arbejderne udvinder fx guld, bruger de ofte kviksølv, som skaber store miljø- og sundhedsproblemer, hvis det ikke håndteres rigtigt. Minearbejderne mangler tillige geologisk viden om, hvor det er bedst at grave, og hvordan man tilrettelægger gravningen for at få det største udbytte. Og når der er gevinst, så får minearbejderne ikke altid det rette udbytte af deres indsats på grund af manglende forretningsviden og viden om og adgang til de markeder, hvor de kan afsætte råvarerne.

Fotografi fra Afrika hvor der udvindes guld

Millioner af afrikanere lever af en speciel form for lavteknologisk minedrift i småskala, den såkaldte artisanal and small-scale mining (ASM). Et nyt træningsprogram ledet af GEUS skal forbedre deres levevilkår og indtjeningen.

Danskledet projekt skal forbedre erhvervsvilkårene for ASM-erhvervet

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er leder af et nyt EU-støttet projekt, som skal forbedre indtjeningen og arbejdsvilkårene i ASM-erhvervet i flere afrikanske lande. Arbejdet omfatter træning af både arbejderne og personale i de relevante myndigheder i bedre arbejdsmetoder og indtjeningsmuligheder for at skabe et mere bæredygtigt erhverv med hensyn til både økonomi, sundhed og miljø.

Indtil videre er der aftalt samarbejde med syv afrikanske lande: Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique og Zambia. Ud over træningsprogrammet vil projektet også udarbejde en letlæselig og velillustreret håndbog om small-scale mining, som skal give minearbejderne gode råd til at øge deres indtjening og forbedre deres arbejdsvilkår. Det drejer sig blandt andet om mere geologisk viden, så de graver de rigtige steder og på den rigtige måde, og beskrivelser af en mere sikker indretning af udgravningerne og håndtering af kemikalier. Endelig vil håndbogen også indeholde oplysninger om forretningsdrift og viden om de markeder, de afsætter råvarerne på.

"Antallet af ASM-minearbejdere stiger stærkt i Afrika, for i mange områder er erhvervet den eneste mulighed for en indtægt og et alternativ til arbejdsløshed eller emigration til andre lande," siger chefkonsulent John Tychen fra GEUS, som leder ASM-projektet.

"Der er brug for træning af minearbejderne, så de får bedre arbejdsbetingelser og bedre indtjeningsmuligheder. Mange har slidt og slæbt med udgravning af mineraler, men bliver så til slut snydt for en god indtjening, fordi de ikke ved, hvad råvarerne er værd," slutter han.

ASM-projektet er en del af det store samarbejdsprojekt PanAfGeo, hvor geologer fra 12 europæiske Geologiske Undersøgelser skal træne kolleger fra de 54 Geologiske Undersøgelser i de afrikanske lande i flere geovidenskabelige temaer, og i ASM-projektet bliver GEUS assisteret af afrikanske eksperter på området. PanAfGeo støttes økonomisk af EU og er en del af det europæiske hjælpeprogram til den Afrikanske Union. Desuden støttes ASM-projektet af midler fra Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF) finansieret af Global Affairs Canada.

Kontakt

John Tychsen
John Tychsen
Chefkonsulent
Geokemi
Telefon21474331
Henrik Højmark Thomsen
Informationsmedarbejder
Presse og Kommunikation
Telefon91333536