Første ekspedition med Camp Century Climate Monitoring Programme

20-06-2017

Efter planen tager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) på ekspedition til Camp Century d. 12. juli til 9. august denne sommer. Formålet er at igangsætte 'Camp Century Climate Monitoring Programme', der er etableret af den danske regering efter aftale med den grønlandske regering.

Under denne ekspedition vil et forskerhold installere en automatiseret klimastation, der transmitterer meteorologiske og glaciologiske observationer tilbage til København via satellit. Forskerholdet vil desuden bore dybe iskerner ud og udføre en radarundersøgelse af efterladenskaberne under isen.

Læs mere om de mange data og den udfordrende ekspedition på den nye hjemmeside.

Kontakt

William Colgan
Projektleder
Afdeling for Glaciologi og Klima
Telefon91333814
Signe Bech Andersen
Signe Bech Andersen
Statsgeolog
Afdeling for Glaciologi og Klima
Telefon91333804
Mette Buck Jensen
Mette Buck Jensen
Presse og kommunikationschef
Presse og kommunikation
Telefon61666159