Ny dansk olie- og gasstrategi

04-07-2017

Den nye olie- og gasstrategi 'Fremtidens olie- og gassektor i Danmark - Hvordan sikrer vi en optimal udnyttelse af vores ressourcer?' er nu offentliggjort. GEUS' baggrundsrapport kan hentes her.

Den nye olie- og gasstrategi for den danske del af Nordsøen er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og GEUS. GEUS har leveret input til dele af strategien og forventes også at skulle indgå i udmøntningen af flere af anbefalingerne.

GEUS' baggrundsrapport 'Vurdering af tilstedeværende olie/gas ressourcer i dansk Nordsø vest for 6°15'Ø' kan læses her.

Læs mere og hent strategien på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Flemming G. Christiansen
Flemming G. Christiansen
Vicedirektør
Telefon20108390
Mette Buck Jensen
Mette Buck Jensen
Presse- og kommunikationschef
Presse- og kommunikation
Telefon61666159