Nikkel - meget mere end et giftigt metal i smykker

03-01-2017

Nikkel (Ni) er et sølvhvidt, hårdt metal med egenskaber, der gør det anvendeligt i legeringer, hvor det forøger styrken, hårdheden og korrosionsbestandigheden over et stort temperaturinterval. Derfor er nikkel en væsentlig komponent i jern- og stålindustrien. Nikkel er desuden et af de mineraler, man indtil videre har størst held med at genanvende. På verdensplan anslås det, at mellem 25-50 % nikkel liver genanvendt, mens 45 % af det samlede nikkelforbrug i USA stammer fra genanvendelse.

Nikkel bliver ofte nævnt i forbindelse med allergiske reaktioner (nikkelallergi), men nikkel anvendes til meget andet end smykker. Vidste du for eksempel:

  • at nikkel indgår i (legeringer til) rustfrit stål, hvor det stabiliserer mikrostrukturen og giver stålet den eftertragtede styrke og hårdhed?
  • at nikkel indgår i såkaldte superlegeringer, der i stigende grad bruges inden for rumfarts- og energisektoren?
  • at selvom nikkel først blev 'opdaget' og navngivet i 1751 (Axel Fredrik Cronstedt), så blev det allerede benyttet i bronzealderen i Persien ca. 3500 f.Kr. i det nuværende Syrien?


MiMa logo

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) er et rådgivende center under De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). MiMa formidler viden om mineralske ressourcers værdikæde fra efterforskning og udvinding til forbrug, genanvendelse og udviklingen af nye teknologier.Læs meget mere om nikkel (forbrug, anvendelse, geologi, ressourcer, produktion, marked, priser, genanvendelse og substitution) i MiMa Faktablad nr. 11 - en serie med fakta om vigtige råstoffer på bare 4 sider.

Kontakt
Per Kalvig
Centerleder - Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
Telefon: 9133 3864
E-mail: pka@geus.dk

 

Samling af diverse rustfrit værktøj og søm/skruer

Nikkel bliver især anvendt til fremstilling af rustfrit stål. (Kilde: Shutterstock)