Danish Water Forum årsmøde 30. januar 2017

11-01-2017

GEUS er medarrangør af det 11. årsmøde i Danish Water Forum, hvor en lang række forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter indenfor vandsektoren bliver præsenteret; herunder en række projekter på GEUS.

Mini-konferencen indledes med et tema om arsen som udfordring i drikkevand og i forhold til genanvendelse af okkerslam fra vandværker. Som de forrige år er der efterfølgende parallelle sessioner, hvor forskere, rådgivere og vandforsyninger præsenterer resultatere og erfaringer indenfor emnerne:

  • Groundwater, geophysics and modelling
  • Storm water management
  • Wastewater
  • Water and reuse
  • Water resources management
  • Water pollution
  • Water supply and treatment
  • Cooperation between Denmark and China

Mødet afholdes på Københavns Universitet, Frederiksberg.
Program og tilmelding kan findes på www.danishwaterforum.dk