Analyse af betonindustriens adgang til råstofferne sand og sten

06-02-2017

En ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) analyserer betonindustriens adgang til tilslagsmaterialerne sand og sten i Danmark med henblik på at vurdere om industrien både på kort og lang sigt kan få de råstoffer, den har brug for.

Beton er et af mest de anvendte byggematerialer i verden. Materialet er populært, fordi det kan formes og både er stærkt og vejrbestandigt. Beton er et vigtigt materiale for den danske bygge- og anlægssektor, som beskæftiger omkring 150.000 personer og har en årlig omsætning på ca. 200 mia. kr. Hertil kommer beskæftigelsen og indtjeningen i råstofindvindings- og betonbranchen med henholdsvis 5.000 og 1.000 ansatte og en årlig omsætning på 6 og 2 mia. kr.

Den nye rapport 'Råstofforsyning: Fra sand og sten til betonbyggeri' fra MiMa ser nærmere på de udfordringer, som betonindustrien har med forsyningen af råstofferne sand og sten. Rapporten gennemgår organiseringen af betonindustriens tre sektorer: fabriksbeton, betonelementer og betonvarer med fokus på branchens behov for råstofferne sand, grus og sten og undersøger hvilke krav producenterne stiller til råstofferne og hvori branchens udfordringer består. Tilsvarende gennemgås erhvervsstrukturen for danske indvindere af råstoffer.

 

I en ny rapport analyseres betonindustriens adgang til råstofferne sand og sten.

Beton er et hårdført, slidstærkt materiale, som kan bruges til at skabe fantastiske konstruktioner og byggerier, som her arkitekten Zaha Hadids tilbygning til museet Ordrupgaard i Nordsjælland fra 2005. En ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) analyserer betonindustriens adgang til tilslagsmaterialerne sand og sten i Danmark. Foto: Adam Mørk, Ordrupgaard.

Beton består hovedsageligt af tilslag af sand og sten og bindemidlet cement, og rapporten gennemgår tillige, hvor der indvindes tilslagsmaterialer til betonfremstilling på kommuneniveau og i de såkaldte projektområder i de danske farvande. Mulighederne for at finde egnede råstoffer til beton er gunstige i Danmark på grund af de geologiske forhold. Men forekomsterne af sand og sten findes ofte hver for sig, og fordelingen er forskellig fra region til region og i de forskellige marine indvindings-områder. Det skaber store transportbehov, som er en økonomisk og miljømæssig byrde for branchen.

For at forebygge skader i byggeriet stilles der skrappe krav til de sand- og stentyper, der bruges i betonfremstillingen, og kun certificerede materialer anvendes. Visse byggeopgaver stiller særligt strenge krav til råstofferne og til sådanne opgaver er udbuddet af sten i Danmark ikke tilstrækkeligt. Betonproducenter importerer derfor de nødvendige sten fra b.la. Sverige, Norge og Skotland.

Endelig peger analysen på, at der er utilstrækkelig viden til at vurdere, hvor længe Danmark kan forsyne betonproducenter med råstoffer af tilstrækkelig høj kvalitet. Det skyldes bl.a. den måde, indvindingen opgøres på, men også fraværet af en national råstofstrategi, som gør det vanskeligt at lave langsigtede prioriteringer af, hvilke områder der i fremtiden skal indgå i råstofindvinding, og hvilke der skal udlægges til andre formål.

'Adgang til råstofforekomster af høj kvalitet er en udfordring for råstofindvinderne og betonbranchen, da indvinding af råstoffer ofte er i konkurrence med andre arealinteresser,' siger centerleder Per Kalvig fra GEUS og tilføjer:
'En national råstofstrategi med langsigtede indvindingsplaner og en ændring af den måde man opgør råstofindvindingen på er nogle af de ting, der skal til, for at vurdere om betonindustrien kan få de råstoffer, den har brug for.'

Rapporten, bygger på interviewundersøgelser af 22 betonproducenter og 27 indvindere af tilslagsmaterialer.

Læs rapporten:
Råstofforsyning: Fra sand og sten til betonbyggeri. MiMa rapport 2016/2

Kontakt

Per Kalvig
Per Kalvig
Centerleder
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
Telefon91333864

Forside til rapporten

Ny rapport fra Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) ved GEUS ser nærmere på de udfordringer, som betonindustrien har med forsyningen af råstofferne sand og sten.