Målinger viser kraftig stigning af isafsmeltningen fra Indlandsisen

14-12-2017

Afstrømningen af smeltevand fra Indlandsisen i Grønland er steget kraftigt siden 2003, det viser et nyt studie, som er publiceret i det internationale tidsskrift Science Advances.

Studiet er baseret på afstrømningsdata fra Tasersiaq-bassinet i Sydvestgrønland, hvorfra en 40 år lang måleserie er blevet analyseret af forskerne fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Grønlands Forundersøgelser (ASIAQ) og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Hovedparten af afstrømningen fra det 6500 km2 store Tasersiaq-bassin er smeltevand fra Indlandsisen, og målinger af afstrømningen fra bassinet startede i 1975. Studiet præsenterer for første gang 40 års målinger af smeltevandsafstrømningen fra Indlandsisen, 1975-2014.

”Den lange måleserie giver os en unik chance for se, hvordan isafsmeltningen har udviklet sig. Det er den eneste observerede tidsserie for isafsmeltning i Grønland, der går ud over den 30-års standardperiode man normalt anvender, når man taler om klima,” siger fagkoordinator Dorthe Petersen fra ASIAQ.

Måleserien viser en markant stigning i afstrømningen efter 2003 på 80 procent i forhold til 1975-2002, og det er første gang den stigende isafsmeltning over en længere periode er dokumenteret ud fra målinger.

”Det er første gang, at vi har kunnet påvise klimaets langsigtede påvirkning af Indlandsisens afsmeltning ud fra observerede data. Tidligere har vi måtte tro på computermodeller,” siger videnskabelig chefkonsulent Andreas Ahlstrøm fra GEUS, og fortsætter:

”Vores analyse viser at den markante stigning i isafsmeltningen efter 2003 er forbundet med en ændring i den atmosfæriske cirkulation, hvor luftmasserne i højere grad kommer fra sydligere breddegrader end tidligere, og det er denne mere varme luft, der får isen til at smelte.”

Læs artiklen i Science Advances: Abrupt shift in the observed runoff from the southwestern Greenland ice sheet.

Se videoen Greenland melting - Abrupt shift in Greenland ice sheet runoff

Kontakt

Andreas Ahlstrøm
Chefkonsulent
Telefon91333810

Kontakt

Dorthe Petersen
Fagkoordinator
ASIAQ
Telefon+299 348851

undefined

Målinger viser at afstrømningen af smeltevand fra Indlandsisen i Grønland er steget kraftigt siden 2003. Klik på billedet for stor udgave. Foto: Andreas Ahlstrøm, GEUS