Regeringen sikrer 'Mineral Intelligence' på finansloven

31-08-2017

Regeringen prioriterer Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)'s arbejde med 'Mineral Intelligence' i sit finanslovsforslag for 2018. Det skal sikre, at danske myndigheder fortsat er i stand til at træffe beslutninger i sager, der vedrører mineralske råstoffer, på et detaljeret og veloplyst grundlag.

Der er afsat 3 mio. kr. årligt i 2018-2020 til 'Mineral Intelligence' på forslaget til finanslov for 2018. Bevillingen vil sikre, at MiMa, der hører til ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), fortsat har et indgående kendskab til mineralske råstoffers brug og placering, deres producenter og aftagere samt deres tilgængelighed.

"Den øgede internationale konkurrence om nøgleråstoffer gør nogle industrier særligt sårbare. Med denne bevilling til MiMa sikrer vi, at vi i Danmark også fremover kan overvåge dynamikken i råstofmarkederne, og at myndigheder og virksomheder kan få den nødvendige viden til brug for risikostyring," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Mineralske råstoffer er fundamentale for vores samfund
Mineralske råstoffer er utrolig vigtige for vores samfund, da mange af de materialer, samfundet er bygget op omkring, såsom infrastruktur og elektronik, er afhængige af dem. Det betyder naturligvis, at der er efterspørgsel på mineralske råstoffer, ligesom det stiller store krav til forsyningssikkerheden.

"'Mineral Intelligence' indbefatter derfor analyser af, hvilke mineralske råstoffer der har betydning for hvilke industrier, om forsyningerne af disse råstoffer eventuelt er truet, og hvilke konsekvenser det kan have for danske virksomheder og dansk økonomi. Myndigheder og virksomheder kan dermed fortsat få detaljeret og opdateret viden, når der skal træffes beslutninger, hvor mineralske råstoffer indgår," siger Per Kalvig, der er leder af MiMa ved GEUS.

Eksempelvis kræver fremstillingen af grønne energiteknologier mineralske råstoffer, som er på EU-Kommissionens kritiske liste. Så det er af stor vigtighed for omstillingen til CO2-neutrale energiteknologier, at danske virksomheder kan få de nødvendige råstoffer og komponenter.

Nøglen til cirkulær økonomi
'Mineral Intelligence' bygger på viden om forsyningskæderne for råstofferne på deres vej fra minerne til forbrugerne. Denne viden er også nøglen til at forstå, hvor i samfundets affaldsstrømme man kan finde – og genanvende – råstofferne. Hvad gemmer der sig i batterierne, mobiltelefonerne, cyklerne, køleskabe og alle de andre forbrugsgoder, som vi kasserer hyppigere og hyppigere?

Den viden, MiMa indsamler om råstofforsyningen, kan desuden genanvendes til at udbygge den cirkulære økonomi, og det er helt nødvendigt ift. den stigende efterspørgsel globalt.

Videnberedskab sikret i sager, der vedrører mineralske råstoffer
Finansieringen til at videreføre 'Mineral Intelligence'-initiativet betyder også, at GEUS kan fortsætte med at løse særlige opgaver, der omhandler regeringens udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, i sager hvor mineralske råstoffer er involveret.

Opgaverne, der løses, kan for eksempel handle om internationale regelsæt vedrørende mineralske råstoffer, forsyningssikkerhed samt mineralske råstoffers betydning for vores nationale infrastruktur.

Læs mere på MiMas hjemmeside

Kontakt

Per Kalvig
Per Kalvig
Centerleder
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
Telefon91333864

Kontakt

Jesper Caruso
Pressechef
Energi-, Forsynings - & Klimaministeriet
Telefon41729184