Mulig sammenhæng mellem demens og litium i drikkevandet

Publiceret 25-08-2017
Nyhed

En gruppe danske forskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og GEUS har i et nyt studie vist, at naturligt forekommende litium i vores drikkevand muligvis påvirker udbredelsen af sygdommen demens i den danske befolkning.

Der kan læses mere i artiklen i det videnskabelige tidsskrift JAMA Psychiatry, som også har en leder om perspektiverne i det overraskende fund.

Videnskabelig artikel i JAMA Psychiatry ’Association of Lithium in Drinking Water With the Incidence of Dementia’

Leder I JAMA Psychiatry ‘Could Lithium in Drinking Water Reduce the Incidence of Dementia?’

Baseret på data fra Geocenter-projekt
GEUS har bidraget til forskningen med viden og data om litium i drikkevandet fra en drikkevandskampagne i 2013, der blev udført i forbindelse med et Geocenter-projekt og resulterede i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Geosciences.

Videnskabelig artikel i Geosciences ‘Exposure to Selected Geogenic Trace Elements (I, Li, and Sr) from Drinking Water in Denmark’

 

Kontakt

Birgitte Guldberg Hansen

Seniorforsker
Grundvands- og kvartærgeologisk kortlægning
Telefon20555245

Kontakt

Jörg Schullehner

Postdoc
Grundvands- og kvartærgeologisk kortlægning
Telefon91333653
Mette Buck Jensen

Mette Buck Jensen

Presse- og kommunikationschef
Presse og Kommunikation
Telefon61666159