Analyse af det europæiske marked for sjældne jordartsmetaller

07-04-2017

En ny rapport fra EU-projektet EURARE udarbejdet af Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer ved GEUS vurderer om, industriens efterspørgsel af sjældne jordartsmetaller, de såkaldte REE-råstoffer, kan dækkes af europæiske REE-ressourcer.

Global økonomisk vækst betyder et øget behov for råstoffer. Det gælder kritiske mineraler til højteknologisk anvendelse, men også andre mineraler. EU har udtrykt bekymring for Europas fremtidige forsyning af de sjældne jordartsmetaller (REE), som en del af den europæiske industri er afhængig af. REE er en gruppe grundstoffer, som særligt bruges i højteknologiske produkter og grønne teknologier, og forsyningen af grundstofferne til verdensmarkedet kommer i dag hovedsageligt fra mineralforekomster i Kina, hvor også ekstraheringen og raffineringen af REE-råstofferne foregår.

En ny rapport fra projektet EURARE analyserer det europæiske marked for REE bl.a. med henblik på at vurdere, om industriens efterspørgsel kan dækkes af europæiske REE-ressourcer. Rapporten fremskriver REE-efterspørgslen ud fra udviklingsscenarier i forskellige industrisektorer, der anvender grundstofferne i deres produktion fx produktionen af magneter i vindmøller eller motorer i elbiler. På forsyningssiden ser rapporten på de europæiske REE-ressourcer bl.a. tre store REE-forekomster, som potentielt kan være i produktion i 2025. Det drejer sig om de to grønlandske forekomster ved Kvanefjeld og Kringlerne og den svenske forekomst Norra Kärr.

Rapporten konkluderer, at trods de store forekomster af REE i bl.a. Grønland og Sverige er det vanskeligt at bryde Kinas kontrol med værdikæden af disse råstoffer, da det europæiske marked er utilstrækkeligt til at aftage alle de forskellige produkter, som vil komme fra brydning af REE. Nye europæiske REE-miner vil være nødsaget til – også – at finde afsætning udenfor Europa, eksempelvis i Kina.

Formålet med EU-projektet EURARE, som startede i 2013, er at undersøge om, der kan etableres en REE-værdikæde i Europa, som kan danne fundament for en industri, der skal sikre den fremtidige forsyning af REE-råstoffer og -produkter til Europas vigtige sektorer som fx grønne teknologier, bilindustrien, elektronikindustrien og den kemiske industri. Arbejdet omfatter bl.a. en kortlægning af REE-ressourcer i EU og udvikling af miljørigtige og effektive ekstraherings- og raffineringsteknologier.

Nærværende rapport er udarbejdet af GEUS i samarbejde med det italienske ingeniørfirma D’Appolonia, som også er partner i EURARE-projektet.


Læs rapporten: Road map for REE material supply autonomy in Europe

Læs mere om EURARE-projektet her.

Kontakt

Per Kalvig
Per Kalvig
Centerleder
Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)
Telefon30261488
Mette Buck Jensen
Mette Buck Jensen
Presse- og kommunikationschef
Presse- og kommunikation
Telefon61666159
EURARE projektet finansieres af EU

EURARE projektet, “Development of a sustainable exploitation scheme for Europe’s Rare Earth ore deposits”, finansieres af EU.