Årets første nummer af Geoviden er en pose blandede bolsjer

20-04-2017

I det nye nummer af Geoviden kan du læse om hedebølger, der smelter Indlandsisen; om det seneste skred på Stevns Klint; om genetablering af et stenrev i Gilleleje og om geodiversitet-begrebet.

Hvert år berøres mindre dele af Indlandsisen af hedebølger. Men i 2012 optrådte en sjælden situation med en intens hedebølgetilstand, der berørte store områder af Indlandsisen. Denne hændelse ændrede forskernes forståelse af, hvordan isskjoldet reagerer med atmosfæren under sådanne hedebølger.

Det seneste skred på Stevns Klint fandt sted ved Klintegården d. 5. juni 2016 kl. 5 om morgenen. To fiskere havde netop passeret stedet til fods og slap med forskrækkelsen. Tilbage er nu et udhæng, der kan falde ned 'hvornår det skal være'.

Årtiers stenfiskeri har udtyndet mange af de danske, kystnære stenrev og forringet livsbetingelserne for de organismer, der lever på revene. Stenfiskeriet blev forbudt i 2010 og efterfølgende er der arbejdet på at genetablere stenrev, bl.a. på Gilleleje Flak.

Begrebet geodiversitet er blevet anvendt siden 1990erne af geologer og geomorfologer, men er endnu ikke blevet en integreret del af den 'værktøjskasse', der anvendes i naturforvaltningen. I artiklen gennemgås bl.a. forskellige eksempler på geomorfologisk diversitet og det beskrives, hvorledes geodiversitet - lige vægtet med hydrodiversitet og biodiversitet - udgør fundamentet for økosystembaseret forvaltning.

 

Læs Geoviden nr. 1, 2017:

  • Indlandsisen og hedebølger
  • Seneste skred på Stevns Klint
  • Genetablering af stenrev i Gilleleje
  • Geodiversitet

Geoviden forside
Geoviden nr. 1, 2017