Rekordvarmt forår og sommer i Grønland

13-09-2016

Målinger på 14 vejrstationer i Grønland i 2016 viser temperaturer højere end gennemsnittet samt rekorder for både forår, sommer og individuelle måneder.

Den gennemsnitlige sommertemperatur var for eksempel 8,2 oC ved Tasiilaq på sydøstkysten, hvilket er rekorden siden 1895, hvor målingerne på stedet begyndte. Sommertemperaturen var 2,3 oC over gennemsnittet for 1981-2010. Der blev ligeledes sat rekorder i Narsarsuaq i det sydlige Grønland og i Danmarkshavn i nordøst.

Foråret var rekordvarmt i Kangerlussuaq i Sydvestgrønland med 6,7 oC over gennemsnittet siden målingerne startede i 1949, i Aasiaat i Centralvestgrønland med 6,0 oC over gennemsnittet siden 1951, og på Summit med 4,8 oC over gennemsnittet siden 1987. April blev desuden målt som rekordvarm på seks af de 14 målestationer med den største afvigelse i Upernavik med 8,2 oC over gennemsnittet siden 1873.

Data kommer fra DMI's 14 vejrstationer i Grønland.

"Vi har set en del varmt vejr mange steder i Grønland i år" fortæller John Cappelen, seniorklimalog ved DMI, der har ansvaret for databehandlingen.

Ansvarlig for statistikken, Jason Box, forskningsprofessor ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) tilføjer:

"Disse nye målinger giver os ny og robust bevis for, at tendensen med højere varme i Arktis fortsætter, og det kommer ikke som en overraskelse. Det betyder blandt andet fortsat afsmeltning af gletsjeris, hvilket ikke bare resulterer i stigende vandstand, men jeg forventer også kraftigere storme som følge af den øgede tilførsel af koldt ferskvand til Nordatlanten, ligesom den yderligere tilførsel af næringsstoffer kan påvirke havets biologisk produktivitet og dermed fiskeindustrien, samt hvor meget kulstof havet kan absorbere."

Kontakt
John Cappelen, seniorklimalog, DMI
Tlf. 3915 7585
E-mail jc@dmi.dk

Jason Box, forskningsprofessor, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Tlf. 41145428
E-mail jeb@geus.dk

Tasiilaq

Tasiilaq, august 2014 (Foto, John Cappelen, DMI).