Nyt europæisk - afrikansk samarbejde

01-09-2016

GEUS skal sammen med flere europæiske søsterorganisationer i gang med at styrke den geologiske viden i de afrikanske Geologiske Undersøgelser, så Afrikas lande bedre kan udnytte sine naturlige ressourcer.

Europæiske geologer skal i gang med at øge den geovidenskabelige viden hos sine kolleger i Afrika, så de afrikanske lande bedre kan udnytte sine mineralrigdomme og naturherligheder på en bæredygtig måde. Afrika er rig på mineraler og enestående landskaber, som kan skabe vækst og velfærd på kontinentet. Men i mange lande mangler der viden til at udnytte disse ressourcer.

I det nye samarbejdsprojekt PanAfGeo, skal geologer fra flere europæiske Geologiske Undersøgelser oplære sine kolleger fra de Geologiske Undersøgelser i de afrikanske lande i flere geovidenskabelige temaer, som bl.a. omfatter geologisk kortlægning, vurdering af mineralpotentialet og miljøforvaltning af miner. PanAfGeo finansieres af EU og er en del af det europæiske hjælpeprogram til African Union Commission (AUC).

Bæredygtig small scale mining i Afrika
PanAfGeo projektet er blevet præsenteret i løbet af denne uge ved 35th International Geological Congress i Cape Town i Sydafrika. Projektet ledes af den franske Geologiske Undersøgelse - BRGM og GEUS deltager i træningsarbejdet indenfor to temaer. Det drejer sig om artisanal and small scale mining (ASM) området, hvor GEUS er leder af træningsprogrammet samt oplæring af afrikanerne i forvaltning af geodata.

Artisanal and small-scale mining (ASM) er et vigtigt livsgrundlag for millioner af mennesker i Afrika. Mineralerne graves oftest ud under meget dårlige sikkerhedsforhold i trange og dybe skakter. Når arbejderne udvinder fx guld, bruger de ofte kviksølv, som skaber store miljø- og sundhedsproblemer, hvis det ikke håndteres rigtigt.

GEUS har i de seneste mange år arbejdet med at kortlægge og forbedre vilkårene i ASM-erhvervet i flere afrikanske lande, og arbejdet har omfattet træning af både arbejderne og personale i myndigheder i bedre arbejdsmetoder, og for at øge deres bevidsthed om at skabe et bæredygtigt erhverv med hensyn til både økonomi, sundhed og miljø.

PanAfGeo projektet er et resultat af et feasibility studie, som har klarlagt behovet for geoviden i Afrika. Dette forstudie blev finansieret af EU og blev varetaget af sammenslutningen af Geologiske Undersøgelser i Europa - EuroGeoSurveys og Organisation of African Geological Surveys (OAGS), som er den tilsvarende afrikanske sammenslutning.

Kontakt:
Chefkonsulent John Tychsen, GEUS
Tlf.: 21 47 43 31
Email: jt@geus.dk

Præsentation af PanAfGeo projektet

PanAfGeo projektet blev præsenteret ved 35th International Geological Congress i Cape Town i Sydafrika i august 2016.

PanAfGeo

Europæiske geologer skal i gang med at øge den geovidenskabelige viden hos sine kolleger i Afrika, så de afrikanske lande bedre kan udnytte sine mineralrigdomme og naturherligheder på en bæredygtig måde.