Rubjerg Knude. Klint, klit og klima. Nyt nummer af Geoviden

14-10-2016

I det nye nummer af Geoviden fortælles Vendsyssels geologiske historie med Rubjerg Knude klint og klit som omdrejningspunkt.

Dette nummer af Geoviden handler om, hvordan storskala klimaændringer (istider - mellemistider) har haft en afgørende indflydelse på udviklingen af Vendsyssel fra land til hav og tilbage til land igen. Undervejs, for små 30.000 år siden, nåede Den Norske Is frem til området omkring Hirtshals, hvor isfronten skubbede store flager af landskabet sammen og op i et af Nordeuropas største glacialtektoniske komplekser, Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks. En dramatisk tømning af Kattegatbassinet medførte en kraftig erosion af toppen af komplekset, der efterfølgende fik en dyne af smeltevandssedimenter lagt oven på. Men historien om opbygningen af klinten slutter ikke her. Der kom mere is, flere foldninger, mere erosion...
Du kan læse fortsættelsen af historien i bladet, hvor du også finder beskrivelser og fotos af nutidens dramatiske hændelser på egnen, hvor Rubjerg Knude Fyr er ved at forsvinde - først i flyvesand, men inden længe i havets bølger og om Mårup Kirke, som nåede at blive flyttet inden havet tog den.

Læs Geoviden nr. 3, 2016: Rubjerg Knude. Klint, klit og klima - en geologisk historie om Vendsyssels dannelse. Forfattet af Stig A. S. Pedersen, GEUS.

Geoviden nr. 3, 2016