Omtale af nitrat i grundvandet

11-10-2016

GEUS' vurdering af nitrat i grundvandet, som den seneste tid er blevet omtalt i pressen, stammer fra en rapport, der blev lavet efter ønske fra Naturstyrelsen og offentliggjort i februar.

I sidste uge bragte Berlingske en artikel, der omhandler hvorvidt Fødevare- og landbrugspakken vil medføre øgede mængder af kvælstof i grundvandet. Det bliver her refereret, at Fødevare- og landbrugspakken uden modvirkende indsatser, ifølge GEUS' vurdering, vil øge indholdet af nitrat i grundvandet med ni-ti procent.

Dette stammer fra rapporten 'Faglig vurdering af nitratpåvirkningen i iltet grundvand ved udfasning af normreduktion for kvælstof i 2016 - 18', som GEUS offentliggjorde i februar 2016.

Se rapporten her: www.geus.dk/geus-general/announcements/geus_rapport_2016-04.pdf

Rapporten blev lavet, da Naturstyrelsen (nu SVANA) i november 2015 bad om vurderingen hos GEUS, der som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution bl.a. yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder. Den faglige vurdering blev udført på et overordnet nationalt niveau og uden at inddrage de kompenserende foranstaltninger, der indgår i Fødevare- og landbrugspakken.

I februar 2016 bad Naturstyrelsen GEUS levere yderligere beregninger på kvælstofpåvirkningen af grundvandsforekomster i forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken med inddragelse af de kompenserende foranstaltninger. GEUS forventer, at disse beregninger vil blive offentliggjort her i efteråret.

I indledningen af Berlingskes artikel fremgik det i øvrigt ved en fejl, at en ekspert fra GEUS ligeledes vurderede den sundhedsmæssige risiko ved nitrat i grundvandet, men dette var en ekspert fra Aarhus Universitet.

Kontakt
Kommunikationschef Mette Buck Jensen, GEUS
E-mail: meb@geus.dk
Mobil: 61666159