Udvikling af nye teknologier til rensning af drikkevand

01-03-2016

Et nyt forskningsprojekt, finansieret af Innovationsfonden, skal udvikle nye metoder til rensning af drikkevand.

Et nyt forskningsprojekt MEMBIO, som ledes af GEUS, skal udvikle økonomisk og miljømæssigt bæredygtige teknologier, der kan rense drikkevand forurenet med pesticider og klorerede opløsningsmidler, uden at der dannes uønskede nedbrydningsprodukter.

De næste fire år skal det undersøges om avancerede membraner og særlige pesticidædende bakterier sammen kan rense forurenet drikkevandet. Membranerne filtrerer pesticiderne fra vandet, og bakterierne nedbryder dem efterfølgende til naturlige stoffer, der ikke er giftige.

Projektet MEMBIO støttes økonomisk af Innovationsfonden. Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, virksomheder og vandværker med deltagelse af Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Silhorko-Eurowater A/S, som leverer udstyr til vandrensning, Applied Biomimetic A/S, som leverer membraner, TREFOR Vand A/S, Din Forsyning, og det ledes af GEUS.

Læs nyhed på Innovationsfondens hjemmeside: Bakterier og membraner skal rense drikkevand
innovationsfonden.dk/da/case/pesticidaedende-bakterier-og-avancerede-membraner-skal-sammen-rense-drikkevand

Kontakt:
Forskningsprofessor Jens Aamand, GEUS
Tlf.: 91 33 35 65
E-mail: jeaa@geus.dk