Studie af vigtige miocæne aflejringer udløser geologipris

12-03-2016

Seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS har modtaget Danmarks Geologipris 2015 for sit store arbejde med at beskrive og forstå de miocæne aflejringer i Danmark. Det er aflejringer, som rummer vigtige sandlag, hvorfra vi henter vores drikkevand.

Danmarks Geologipris 2015 blev lørdag den 12. marts tildelt seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans mangeårige studier af de miocæne aflejringer i Danmark.

Erik Skovbjerg's arbejde har omfattet undersøgelser af fossiler i mange boringer gennem lagene for at få en bedre forståelse af, hvordan den miocæne lagserie hænger sammen, og han har kortlagt lagenes forløb ved hjælp af geofysiske data, og aflejringerne er blevet undersøgt i kystklinter og råstofgrave, hvor lagene nogle steder kommer frem i dagens lys.

Hans mange studier har givet et enestående indblik i de miljø- og klimaforhold, der herskede i Miocæn, hvor de geologiske lag blev aflejret. Sandlag fra Miocæn udgør nogle af de vigtigste grundvandsmagasiner i Jylland, og Erik Skovbjerg's arbejde har også omfattet opstilling af en geologisk model for de miocæne grundvandsmagasiner i Jylland.

Prisen blev overrakt af administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS under årsmødet i Dansk Geologisk Forening på Geocenter Danmark i København.

Ved overrækkelsen sagde Johnny Fredericia: "Du har som ingen anden billedliggjort flod-, delta- og havaflejringer i en stor del af Jylland og dermed gjort det forståeligt for almindelige mennesker, hvad Jyllands undergrund rummer, og hvordan vi kan passe på det grundvand, vi får herfra".

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Følg Erik Skovbjerg Rasmussens studier af de miocæne lag i tre videoer fra Underground Channel:

The time travel for ground water 1
http://www.undergroundchannel.dk/the-time-travel-for-ground-water-1

The time travel for ground water 2
http://www.undergroundchannel.dk/the-time-travel-for-ground-water-2

The time travel for ground water 3
http://www.undergroundchannel.dk/the-time-travel-for-ground-water-3

Yderligere oplysninger:
Om Danmarks Geologipris kan findes på Dansk Geologisk Forenings hjemmeside: 2dgf.dk
eller hos foreningens formand Karen Hanghøj fra GEUS, tlf.: 0049 173 7709675, e-mail: karen.hanghoj@eitrawmaterials.eu

Prismodtageren kan kontaktes på:
Seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen
Tlf.: 91 33 39 15
E-mail: esr@geus.dk

Administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS (tv) overrakte Danmarks Geologipris 2015 til seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS.

Administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS (tv) overrakte Danmarks Geologipris 2015 til seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen fra GEUS.
Forstør foto

Seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen har modtaget Danmarks Geologipris 2015 for sit store arbejde med at beskrive og forstå de miocæne aflejringer i Danmark.

Seniorforsker Erik Skovbjerg Rasmussen har modtaget Danmarks Geologipris 2015 for sit store arbejde med at beskrive og forstå de miocæne aflejringer i Danmark.
Forstør foto

Erik Skovbjerg Rasmussen i fuld gang med sine studier af miocæne aflejringer, et arbejde han har modtaget Danmarks Geologipris 2015 for.

Erik Skovbjerg Rasmussen i fuld gang med sine studier af miocæne aflejringer, et arbejde han har modtaget Danmarks Geologipris 2015 for.
Forstør foto