Heidi Christiansen Barlebo forsætter som statsgeolog ved GEUS

04-05-2016

Den 1. maj 2016 er Heidi Christiansen Barlebo genudnævnt som statsgeolog ved GEUS, og forsætter dermed som leder af Hydrologisk Afdeling.

Heidi Christiansen Barlebo er 50 år og er uddannet civilingeniør fra DTU i 1992 og fik i 2000 en ph.d. grad i grundvandsmodellering. I 1996 blev Heidi Barlebo ansat i GEUS, hvor hun har arbejdet på en række store nationale og internationale forskningsprojekter både fagligt og som projektleder og har været leder af rådgivningsprojekter for offentlige og private rekvirenter.

I 2007 tiltrådte hun første gang som leder af Hydrologisk Afdeling og forsatte i denne stilling frem til kontraktudløb i 2016.

Kontakt:
Heidi Christiansen Barlebo
Tlf: 91 33 36 01
E-mail: hcb@geus.dk

Heidi Christiansen Barlebo

Heidi Christiansen Barlebo er genudnævnt som leder af Hydrologisk Afdeling ved GEUS.
Forstør foto