Fuldt hus til premieren på geotermi-portal

13-05-2016

GEUS og Energistyrelsen afholdte i går den 12. maj et seminar, som have fokus på mulighederne for at udnytte geotermi i fremtidens fjernvarme, og hvor GEUS' nye Webbaserede GIS-Portal blev præsenteret. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt deltog og fortalte om perspektiverne for geotermi i Danmark.

Sorgenfrei Auditoriet hos GEUS var fyldt til bristepunktet i går den 12. maj, hvor GEUS og Energistyrelsen afholdte et seminar, som have fokus på mulighederne for at udnytte geotermi i fremtidens fjernvarme. GEUS' nye Webbaserede GIS-Portal blev præsenteret og efter en gennemgang af erfaringerne på de tre aktive danske geotermi værker, blev en analyse af mulighederne i 28 udvalgte byområder præsenteret af Energianalyse Ea. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt deltog og fortalte om perspektiverne for geotermi i Danmark.

"I takt med at vi skal have de fossile brændsler ud af energiforsyningen frem mod 2050, så er det oplagt at udnytte den energi, der ligger lige under os. Jeg var selv med til at få geotermi ind i Energiaftalen i 2012, hvor der blev sat en pulje af til at fremme bl.a. geotermi, og jeg er glad for, at disse midler har vist sig at være rigtig godt anvendt. For nu tegner der sig nogle meget spændende perspektiver for, at geotermi kan blive en vigtig brik i fremtidens energiforsyning," sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt inden han afslutningsvis trykkede på musen og fik startet den nye web-portal med geologisk viden om geotermi i Danmark.

Geotermi-portalen
Arrangementet udspringer af Energiaftalen fra 22. marts 2012, hvor GEUS fik til opgave at udarbejde en Web-baseret GIS portal for geologiske data relevante for geotermi. I 2015 afsluttede GEUS den seismiske kortlægning af en række geologiske nøglehorisonter med et geotermisk potentiale. Hermed var der banet vej for at kortlægge og vurdere reservoirernes dybdeforhold, kvalitet, tykkelse og udbredelse i de mest lovende områder med et geotermisk potentiale. Disse oplysninger findes nu på den nye geotermi-portal, som blev demonstreret på seminaret.

Dyb Geotermi WebGIS-portalen , som er udviklet af GEUS, samler vores viden om geotermi og præsenterer en række geologiske korttemaer, relevante for geotermi, så interessenter i geotermibranchen og myndighederne kan danne sig et overblik over undergrundens beskaffenhed, geologiske usikkerheder samt tætheden og kvaliteten af de geologiske data indenfor det danske land- og nærkystområde. Hermed kan den geotermiske efterforskning fokuseres mod de mest lovende områder for at sikre en høj succesrate.

Besøg portalen: Dyb Geotermi
http://dybgeotermi.geus.dk/

Geotermi-seminariet vil blive fulgt op med et tilsvarende seminar, dog uden ministerdeltagelse, i Vestdanmark inden sommerferien.

Kontakt:
Statsgeolog Lars Henrik Nielsen
Tlf.: 30271352
E-mail: lhn@geus.dk

Lars Chr. Lilleholt deltog i seminaret hos GEUS den 12. maj 2016

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt deltog i seminaret hos GEUS den 12. maj 2016, hvor han fortalte om perspektiverne for geotermi i Danmark.
Forstør foto

Lars Chr. Lilleholt

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt trykkede på musen og fik startet den nye web-portal Dyb Geotermi , som samler den geologiske viden relevant for geotermisk efterforskning.
Forstør foto