Feltaktiviteter i Grønland 2016

28-06-2016

Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark. Mineraler, energi, klima og miljø er på programmet.

Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. Mange forskere, teknikere og studenter fra Geocenteret vil besøge de grønlandske fjelde og farvande i og omkring alle dele af det store arktiske land. Mineraler, energi, klima og miljø er på programmet.

Læs blandt andet om zink og bly undersøgelser i Nordvestgrønland, tungsandsundersøgelser i Thuleområdet samt guldundersøgelser og undersøgelser af niobium, tantal og sjældne jordartsmetaller i Sydgrønland.

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i pamfletten:
Feltaktiviteter i Grønland 2016, Information fra Geocenter Danmark
geocenter.dk/publikationer/feltaktiviteter/2016.html

Generelle oplysninger:
Logistikkoordinator Marianne Vestergaard, GEUS
Tlf.: 31 10 30 38
E-mail: mve@geus.dk