Udforskningen af Grønlands geologi: foredrag i Katuaq i Nuuk

25-01-2016

Onsdag den 20. januar 2016 inviterede Råstofdepartementet og GEUS til en aften i geologiens tegn, hvor der bl.a. var mulighed for at høre Niels Henriksen, som er forfatter til den nye bog
Grønlands geologi udforskes.

Aftenens arrangement var velbesøgt, og der var en god stemning. Kisser Thorsøe, leder af GEUS' Nuuk-kontor, bød velkommen, hvorefter GEUS' direktør Johnny Fredericia fortalte om, hvorfor geologiske undersøgelser er vigtige - og også vil være det i fremtiden. Julie Hollis, afdelingschef i Råstofdepartementet, fulgte op og gav en kort status på den nuværende kortlægning og understregede behovet for at fortsætte den geologiske, geofysiske og geokemiske kortlægning og sikre at dette er tilgængeligt for efterforskningsindustrien.

Inden pausen gennemgik direktør i NunaMinerals A/S Ole Christiansen nogle estimater for, hvor mange penge der er investeret i efterforskningsindustrien og den samfundsøkonomiske betydning af disse investeringer; kun hvis investeringslysten er høj, vil der blive fundet nye miner - og dette kræver, at der er gode geologiske informationer, som industrien kan bruge i deres projekter.

Geologiske fakta og anekdoter
Efter pausen fik Niels Henriksen - almindeligvis blot kaldet Oscar - ordet. Oscar gennemgik de seneste 60 års geologiske kortlægning af Grønland og de logistiske udfordringer der har været forbundet med dette arbejde. Selv kom Oscar til Grønland første gang i 1953 og har siden arbejdet næsten overalt på kysten og har bl.a. haft ansvaret for udarbejdelsen af en meget betydelig del af de geologiske kort.

Geologiske fakta blev krydret med anekdoter, bl.a. om rygepolitik, eller manglen på samme, alle røg, og alle røg hele tiden. Og om hvordan det var at blive nybagt far og få denne besked via kystradioen sammen med alle andre der lyttede med, og først se sin yngste datter 1,5 måned senere. Foredraget var en rejse gennem tid, som også viste, at det oprindeligt meget akademiske formål med at forstå Grønlands geologi, nu er et samfundsanliggende hvis det skal lykkes at skaffe råstoffer og indtægter.

Efter foredraget benyttede flere muligheden for at købe bogen og sikre sig Oscars signatur i bogen.

Kontakt:

Råstofdepartementet
Tlf.: +299 34 50 00
Web: www.nanoq.gl

GEUS' Nuuk kontor
Tlf.: +299 36 12 62
Web: www.geus.gl

Arrangement i Katuaq i Nuuk

Forfatteren til den nye bog "Grønlands geologi udforskes" Niels Henriksen fortalte om geologernes mangeårige arbejde i Grønland ved et arrangement i Katuaq i Nuuk.