Geovidenskab i Aarhus flytter sammen

29-01-2016

GEUS flytter ind i lejede lokaler på Aarhus Universitet Campus. 17. marts 2016 fejrer GEUS og Institut for Geoscience, Aarhus Universitet i fællesskab indflytningen med afholdelse af symposium og efterfølgende reception.

GEUS' Aarhus afdeling, Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning, flytter ind i lejede lokaler på Aarhus Universitet Campus, mandag den 1. februar 2016.

Indflytningen bliver fejret torsdag d. 17. marts af GEUS og Institut for Geoscience, Aarhus Universitet i fællesskab med afholdelse af symposium og efterfølgende reception.

Vand, overfladenær geotermi samt kvartær- og maringeologi er på programmet i symposiet som præsenterer eksisterende og fremtidigt forskning og samarbejde mellem Institut for Geoscience og GEUS.

Anden fase af GEUS' indflytningen på Aarhus Universitet Campus vil blive fejret i september 2016 hvor GEUS's Maringeologiske Afdeling flytter ind i samme bygning.

Symposium: Forskning og samarbejde mellem Geoscience og GEUS
TIDSPUNKT: Torsdag 17. marts 2016, kl. 09.30 - 13.30
STED: GEUS - C.F. Møllers Allé 8, Bygn. 1110 - 8000 Aarhus C
Hent program for Symposiet: indbydelse_geovidenskab_aarhus-2016.pdf

Reception:
TIDSPUNKT: Torsdag 17. marts 2016, kl. 14.00 - 17.00
STED: Institut for Geoscience - Høegh-Guldbergs Gade 2 - 8000 Aarhus C

Tilmelding til symposium og reception er nødvendig og sker ved hjælp af dette link:
https://auws.au.dk/geussymposium2016

Tilmeldingsfristen er 1. marts 2016

Program for dagen
09.30 - 10.00: RUNDSTYKKER OG KAFFE
10.00 - 10.20: Kort velkomst ved Direktør Johnny Fredericia, GEUS og Dekan Niels Christian Nielsen, AU
10.20 - 10.40: Hydrogeofysik, Esben Auken, AU
10.40 - 11.00: 3D geologisk modellering, Flemming Jørgensen, GEUS
11.00 - 11.20: Kvartærgeologi, Jan Piotrowski, AU
11.20 - 11.50: PAUSE MED MULIGHED FOR RUNDVISNING I GEUS' NYE LOKALER
11.50 - 12.10: Overfladenær geotermi, Claus Ditlefsen, GEUS
12.10 - 12.30: Drikkevand og Sundhed, Søren Munch Kristiansen, AU og Birgitte Hansen, GEUS
12.30 - 12.50: Maringeologi, Jørn Bo Jensen, GEUS
12.50 - 13.10: Eksternt indlæg ved Anders Bækgaard, Vandcenter Syd
13.10 - 13.30: Afrunding ved Søren Bom Nielsen, AU, Thomas Vangkilde-Pedersen og Jørn Bo Jensen, GEUS
13.30 - 14.00: GÅTUR TIL GEOSCIENCE
14.00 - 17.00: Reception med frokostbuffet

Lejede lokaler på Aarhus Universitet Campus

GEUS' Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning flytter ind i lejede lokaler på Aarhus Universitet Campus i februar. I september følger GEUS' Afdeling for Maringeologi.