Factors affecting mineral criticality: the US perspective - MiMa Meeting, 4. februar 2016 kl. 15

12-01-2016

Ligesom Europa er man i USA helt klar over udfordringerne med at sørge for forsyninger af råstoffer, der er vitale for, at amerikanske virksomheder kan klare sig i en højteknologisk, globaliseret verden, hvor lokale interesser, uroligheder, politiske interesser og alt derimellem potentielt kan være med til at spænde ben for virksomheders og regeringers ønsker om vækst og velfærd. Torsdag den 4. februar holder direktøren for National Minerals Information Center, USGS, Steven Fortier, foredrag om det amerikanske syn på begrebet råstofkritikalitet.

I USA er der en mangeårig tradition for at indsamle data om mineralske råstoffer fordi man har indset at dette har stor økonomisk betydning at være sikker på at industrien har de råstoffer som den skal bruge. Endnu før etableringen af de amerikanske geologiske undersøgelser, (US Geological Survey, USGS) i år 1879 er præsident Thomas Jefferson citeret for at have anerkendt den samfundsmæssige betydning af en systematisk indsamling af information om mineralske ressourcer, og siden starten af det 20. århundrede har de amerikanske myndigheder indsamlet, evalueret og analyseret data om anvendelse, produktion, import/eksport og forbrug af mineralske råstoffer. Systematisk indsamling af amerikanske virksomheders produktion, forbrug og behov for mineralske råstoffer er sket vha. spørgeskemaer (med behørig diskretionering af virksomhederne), og i dag varetager National Minerals Information Center under USGS denne funktion, som giver private og offentlige beslutningstagere grundlaget for at kunne udarbejde råstofpolitikker og -strategier. Centeret, der består af bl.a. statistikere og råstofeksperter, undersøger alle dele af forsyningskæden for de enkelte mineralske råstoffer, fra minedrift, forarbejdning over anvendelse og genanvendelse til lagre (stocks) og transport og udgiver årligt en række rapporter og andre udgivelser.

Torsdag den 4. februar får Videncenter for Mineralske råstoffer og Materialer (MiMa) besøg af direktøren for National Minerals Information Center, USGS. Steven Fortier, som vil give et foredrag med titlen Factors affecting mineral criticality: the US perspective. Foredraget vil belyse den amerikanske vinkel på de kritiske råstoffer og de strategier, man satser på for at imødegå forsyningskriser.

Tidspunkt: kl. 15:00 (foredraget varer ca. 1 time)
Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Auditorum A (3. sal)
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10
1350 København K

Alle interesserede er velkomne - TILMELDING

Kontakt:
Per Kalvig
Centerleder
Telefon: 9133 3864
E-mail: pka@geus.dk

Faktablad om Uran

Væksten i produktionen (%) af udvalgte kritiske metaller i perioden fra 1971 til 2011 (baseret på Speirs et al. 2014). Figuren stammer fra MiMa rapport 2015/3 : Mineralske råstoffers betydning for dansk industri - anvendelse, forsyningsrisiko og økonomisk betydning
Forstør fig.