Søforklaringer. Årets sidste nummer af Geoviden

19-12-2016

I dette nummer af Geoviden fortælles om koblingen mellem landskab, grundvand og søer.

Der er fokus på sammenhængen mellem grundvand, søer og biologiske forhold.

Den første historie er en introduktion til emnet. Heri beskrives, hvordan man i såkaldte værkstedssøer ved brug af forskellige metoder har undersøgt de forskellige bidrag til vandbalancen, f.eks. hvordan man bærer sig ad med at måle, hvor meget vand der løber ind eller ud af bunden på en sø.

Derefter følger 3 historier om 3 forskellige søer, hhv. Hampen Sø, Væng Sø og Tvorup Hul.

Hampen Sø – landets 4. største lobeliesø – er en grundvandsdomineret sø, hvorfor den økologiske tilstand i søen er styret af arealanvendelsen i oplandet. Måske er den truet af forurening med næringsstoffer?

Væng Sø, der er en naturlig eutrof sø, er belastet af en tilførsel af fosfor af geologisk oprindelse, der er så høj, at en god økologisk tilstand kun kan opretholdes ved jævnligt at opfiske fredfisk.

Endelig er der den brunvandede Tvorup Hul, der modtager det meste af sit vand fra grundvand, som flere steder langs søen har et meget højt indhold af humus, der hindrer lyset i at trænge ned til planterne på bunden af søen. Måske kan en ændring af arealanvendelsen i oplandet redde søen?

Læs: Søforklaringer.
Hovedforfattere: Bertel Nilsson, GEUS og Peter Engesgaard, IGN.