Ny bestyrelse for GEUS

16-12-2016

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2017 med beskikkelsesperiode indtil 31. december 2020.

Professor Minik Thorleif Rosing er genudpeget som formand for GEUS' bestyrelse. Minik Rosing er uddannet geolog og har en stor forskningserfaring fra sine mange års undersøgelser af geologien i Grønland. Hans arbejde har også omfattet formidling af forskningen, og han har i flere år været aktiv i forskellige forskningsrelaterede kommissioner, videnskabelige råd og bestyrelser, herunder som medlem af bestyrelsen for GEUS siden 2005.