Frysning skal gøre det billigere at rense forurenet lerjord

23-12-2016

Et nyt projekt skal modne en ny, billigere og mere bæredygtig teknologi til oprensning af forurenede grunde i områder med tæt lerjord. Teknologien er baseret på, at den forurenede jord fryses på stedet. Innovationsfonden har investeret 5 millioner kr. i projektet.

Jordforurening med kræftfremkaldende klorerede opløsningsmidler er en trussel for grundvand og indeklima.

Klorerede opløsningsmidler kan nedbrydes ved biologiske og kemiske processer, hvilket allerede udnyttes i oprensninger på stedet ved tilsætning af såkaldte reaktanter til undergrunden. I lerjord er det dog meget vanskeligt at skabe den nødvendige kontakt mellem reaktanter og forurening, fordi lerjord er tæt.

CRYOREM er en ny teknologi, der udnytter frysning til at opnå denne kontakt, uden at forureningen skal bortgraves. Metoden er billigere og bruger mindre energi end eksisterende metoder. Særlige fordele er, at metoden kan benyttes på svært tilgængelige steder, hvor der ikke kan graves.

På den måde renser man jorden uden at grave den op. Det er særlig smart i byerne, hvor man gerne vil rense jorden, men ikke kan komme til at grave.

Hidtidige resultater fra den patentansøgte teknologi viser, at væske ved frysning transporteres igennem i lerjord på grund af aktivering af lerets kapillære sugeevne under dannelsen af islinser. I projektet videreudvikles metoden og testes i pilotskala med henblik på kommercialisering.

Bag projektet står et konsortium af danske forskere, konsulenter, entreprenører og slutbrugere, som kan løfte den nye metode til en kommercielt konkurrencedygtig teknologi til oprensning af grunde på tætte lerjorde.

Projektet ledes af statsgeolog Claus Kjøller fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som ser et stort potentiale:

"Vi har høje forventninger til den nye teknologi, da resultater fra laboratorieeksperimenter og mindre feltforsøg er meget lovende. Metoden vil være med til at fastholde Danmark som et af de førende lande inden for forskning og udvikling af oprensningsteknologier og tillige skabe danske arbejdspladser."

Chefkonsulent Nina Tuxen fra Region Hovedstaden, som er projektpartner og slutbruger af resultaterne, forklarer deres engagement i projektet:

"Oprensning af klorerede opløsningsmidler er en af Region Hovedstadens allerstørste udfordringer, og CRYOREM ser ud til at kunne hjælpe med løsning af denne udfordring på en grønnere og billigere måde. At teknologien udvikles i et bredt samarbejde med alle væsentlige aktører har været meget vigtig for regionens beslutning om at støtte projektet massivt med både penge og ressourcer. Det sikrer nemlig en direkte implementering i Danmark og mulighed for eksport af teknikken for danske virksomheder."

Kontakt:
GEUS, 1350 København, projektleder Claus Kjøller, 51 72 82 02
Orbicon, 2750 Ballerup, Thomas Hauerberg Larsen, 21 59 81 56
Frisesdahl, 6600 Vejen, Hans Jørgen Frisesdahl, 45 36 07 43
Geo, 2800 Lyngby, Johanne Aaberg Andersen, 45 20 42 66
Region Hovedstaden, 3400 Hillerød, Nina Tuxen, 38 66 55 97

Innovationsfondens investering: 5 millioner kr.
Samlet budget: 10 millioner kr.
Varighed: 4 år
Officiel titel: CRYOREM – En ny teknologi til in situ-oprensning af forurenede grunde ved brug af frysestimuleret transport af reaktanter i lavpermeable aflejringer

Om partnerne:

GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, har ambitionen om at udvikle teknikker til oprensning af forurenet jord og vandressourcer. Målet er at bringe viden fra forskning til marked.

Region Hovedstaden har interesse i at kunne rense forurenede grunde på en billig, effektiv og miljørigtig måde.

Geo er en rådgivende ingeniørvirksomhed med bred viden om geologi og geoteknik. Oprensning af lokaliteter med forurenet jord og grundvand, og især dem, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler, omfatter en stor del af opgaveporteføljen.

Orbicon er et rådgivende ingeniørfirma inden for bl.a. miljø, klima og byggeri. Jordforurening og grundvand er en kerneydelse i Orbicon med cirka 100 medarbejdere i Skandinavien. Forurenet jord og herunder oprensning af klorerede opløsningsmidler har i de seneste to årtier været et specifikt fokusområde for virksomheden. En del af virksomhedens omsætning er sat af til udvikling af nye teknologier inden for natur- og miljøbeskyttelse.

Frisesdahl er en af Danmarks førende miljøentreprenører med fokus på forureningsoprensning. Fordi specifikke teknologiske løsninger til jordrensning typisk skabes og gennemføres af entreprenøren, vil erfaringerne i projektet gøre Frisesdahl til en hovedaktør i forhold til at få teknologien ud på markedet.

ca. 10 cm profil gennem moræneler

Øverst ses frosset moræneler og nederst ufrosset moræneler. Foto: GEUS

Samfundspotentiale:

  • I Danmark er der cirka 1.500 grunde, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler.
  • Når man skal have bugt med de klorerede opløsningsmidler i lerjord, vil man normalt enten grave jorden væk eller varme jorden. Ved opvarmning får man forureningen til at dampe af jorden, hvorefter man samler dampen op og renser den.
  • Det koster typisk 10 til 15 millioner kr. at rense en gennemsnitlig grund ved opvarmning. Projektet CRYOREM ønsker at sænke disse udgifter og samtidig gøre oprensningen mere miljøvenlig.
  • Forestil dig et stykke af en forurenet grund med form som en fodboldbane: I den ene ende sætter du nogle fryseelementer, og i den anden ende tilsætter du vand, som indeholder bakterier eller kemiske stoffer, som kan nedbryde forureningen i lerjorden. Vandet vil så blive trukket hen imod fryselegemet og transporterer dermed bakterierne eller de kemiske stoffer, som kan nedbryde forureningen.
  • I forhold til at rense lerjord ved opvarmning, kan man spare op til 50 pct. af omkostningerne, hvis jorden fryses i stedet for. Samtidig kræver frysningsteknologien 40 pct. mindre energi end ved en typisk dampoprensning, og så slipper man tilmed for at skulle rense dampen.
  • Danske virksomheder kan med denne metode få et teknologisk forspring på området. Alene i USA er der et anslået marked for jordrensning på 750 milliarder kr., hvilket potentielt gør det til et meget interessant marked for danske virksomheder.