Mød os på Folkemødet 2016 - Grøn omstilling, klimatilpasning og grundvand

13-04-2016

Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet er på Folkemødet 2016. GEUS' direktør Flemming Larsen stiller sig til rådighed for debatter inden for grøn omstilling, klimatilpasning og bæredygtig udnyttelse af vores grundvandsressourcer.

Energi,- Forsynings- og Klimaministeriets koncern (EFKM) er for første gang på Folkemødet på Bornholm for at give vores besyv med i debatter og andre arrangementer på hele ministeriets område. Vi stiller os derfor til rådighed for relevante organisationer, der ønsker at have os til at deltage i debatter o. lign.

GEUS' direktør Flemming Larsen stiller sig til rådighed for relevante debatter inden for grøn omstilling, klimatilpasning og bæredygtig udnyttelse af vores grundvandsressourcer.

"Samfundet står over for nogle store udfordringer i forbindelse med vores omstilling til grøn energi, tilpasning til klimændringerne og en forsat bæredygtig udnyttelse af vores grundvand. Jeg håber, at vi kan få nogle konstruktive debatter på Folkemødet om vores fælles udfordringer, og jeg vil glæde mig til at fortælle om den forskning, der foregår på GEUS, for at imødegå udfordringerne og anvise løsninger til samfundet," siger Flemming Larsen.

Se hvem der stiller op for EFKM til Folkemødet 2016
www.geus.dk/geus-general/announcements/folkemoede_2016_efkm.pdf

Kontakt os, hvis du er arrangør ved Folkemødet 2016 og gerne vil invitere Flemming Larsen eller en anden fra EFKM til dit arrangement.

Kontakt:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 36
E-mail: hht@geus.dk

GEUS direktør Flemming Larsen

GEUS' direktør Flemming Larsen stiller sig til rådighed for debatter til Folkemødet 2016 inden for grøn omstilling, klimatilpasning og bæredygtig udnyttelse af vores grundvandsressourcer. Kontakt os, hvis du er arrangør ved Folkemødet 2016 og gerne vil invitere Flemming Larsen til dit arrangement.
Forstør foto