Møde om geologien under vores byer

23-09-2015

Resultater fra to projekter, som har arbejdet med geologien og hydrogeologien under vores byer vil blive præsenteret på et møde i Odense for en indbudt skare af interessenter.

Odense Kommune, VandCenter Syd, GEUS, I-GIS og Alectia A/S har de seneste 3 år samarbejdet om udviklingen af en 3D geologisk/hydrogeologisk model som basis for det urbane vandkredsløb. Arbejdet er baseret på midler fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU).

Odense Kommune er den 5. oktober i Odense vært ved en præsentation af projektet og en drøftelse af behov og muligheder for videreudvikling af projektets resultater.

Der er stigende fokus på den urbane geologi i disse år. Kommuner og vandselskaber står med nye opgaver inden for klimatilpasning, etablering af vedvarende energi, indsatsplaner mv., ligesom byomdannelse, infrastrukturprojekter og anlægsopgaver stiller krav om detaljeret viden om de geologiske forhold.

Danmark står ikke alene med behovet for viden og modellering af undergrunden under byerne. GEUS og Odense Kommune har parallelt med dette projekt deltaget i et EU-projekt, hvis formål er at opbygge viden på internationalt plan ("SUB-URBAN - A European network to improve the understanding and use of the subsurface beneath our cities"). Indlæg herfra giver samtidig en international vinkel på dagen.

Inviterede er kommuner, vandforsyninger og andre berørte myndigheder. Hertil kommer samarbejdsparter fra den Geologiske Undersøgelse i Norge - NGU og i Holland TNO samt Oslo Kommune.

Kontakt:
Susie Mielby
Tlf: 20 55 53 10
E-mail: smi@geus.dk