Gult lys for dansk industris adgang til vigtige mineralske råstoffer

16-11-2015

En ny råstofanalyse viser, at der ikke er problemer med forsyningen af de fire mest betydningsfulde metaller, som dansk industri anvender. Til gengæld er der forsyningsrisiko for nogle af de legeringsmetaller, som indgår i ståltyper, som er meget anvendte i danske industrivirksomheder.

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har undersøgt, hvilke mineralske råstoffer der findes i de råvarer, som danske industrivirksomheder køber. Det er den første analyse af råstoffernes samfundsøkonomiske betydning og branchernes sårbarhed over for eventuel råstofmangel.

Undersøgelsen viser, at råvarer, som indeholder jern, aluminium, nikkel og kobber, har den største økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Og analysen konkluderer, at der kun er en lille risiko for svigt i primærproduktionen af disse vigtige metaller, og at der derfor ikke er problemer med forsyningen af de fire metaller.

Stål anvendes i stor stil i dansk industri, fx til avancerede stålkonstruktioner til vindmøller eller til udstyr til vandforsyning og spildevandshåndtering. Undersøgelsen peger på, at der er en betydelig forsyningsrisiko for nogle af de legeringsmetaller, som bruges til netop stål, fx til rustfrit stål. Hvis forsyningerne af disse metaller til stålværkerne svigter, kan det påvirke forsyninger af stål til danske virksomheder.

Endelig viser undersøgelsen, at dansk industri anvender en del specialmetaller, som alle er på EU´s liste over kritiske råstoffer. Det gælder blandt andet nogle af de danske vækstindustrier som fx vindmølleindustrien.

Rapporten kan hentes på nedenstående link:
MiMa rapport 2015/3: Mineralske råstoffers betydning for dansk industri. Anvendelse, forsyningsrisiko og økonomiske betydning

Læs mere om forsyningsrisiko for mineralske råstoffer i bloggen:
Tilstrækkelige forsyninger af råstoffer til dansk industri er ikke en selvfølgelighed

Kontakt:
Centerleder Per Kalvig
Tlf.: 20 13 30 83
E-mail: pka@geus.dk.

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) er et rådgivende center under De Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). MiMa formidler viden om mineralske ressourcers værdikæde fra efterforskning og udvinding til forbrug, genbrug og udviklingen af nye teknologier.

Rapportforside

MiMa undersøger i ny rapport hvilke mineralske råstoffer der findes i de råvarer, som danske industrivirksomheder køber.