Borgermøder om uran i Sydgrønland

18-03-2015

GEUS deltager i en række borgermøder i Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik og Narsarsuaq om uran fra d. 23. marts til d. 26 marts 2015.

GEUS deltager i en række borgermøder i Sydgrønland og holder oplæg om uran i Grønland og om Kvanefjeld projektet. Møderne finder sted i Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik og Narsarsuaq fra d. 23. marts til d. 26 marts 2015. Udover GEUS deltager Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Ålborg Universitet, der vil informere om de miljø- og samfundsmæssige konsekvenser ved eventuel minedrift ved Kvanefjeldet.

Opdraget til møderne kommer fra Naalakkersuisut, men der vil ikke være politisk deltagelse. Møderne afholdes for at give uvildig og objektiv information, og for at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål til uafhængige forskere om forhold vedrørende eventuel uran minedrift.

Læs hæftet på dansk eller grønlandsk: Information og fakta om udvinding af uran i Grønland 2014.
mima.geus.dk/publikationer/uran-temahaefte/

Kontakt:
Statsgeolog Karen Hanghøj, GEUS
Tlf: 20 18 33 66
E-mail: kha@geus.dk