GEUS forskere 'indvier' Villum Research Station - Station Nord i Nordøstgrønland

20-05-2015

Havisændringer i de seneste århundreder og årtusinder vil blive rekonstrueret fra 37 sedimentkerner, som netop er hentet op fra havbunden i Wandelhavs området.

De to GEUS forskere Sofia Ribeiro og Niels Nørgaard-Pedersen var blandt de første forskerhold, der har lavet feltarbejde med udgangspunkt i den nye Villum Research Station - Station Nord i Nordøstgrønland.

De er netop hjemvendt fra 3-ugers feltarbejde, hvor de indsamlede sedimentkerner fra havbunden i Wandelhavs området med det hovedformål at rekonstruere tidligere havisændringer i denne region. Feltarbejdet blev organiseret af Arctic Science Partnership i samarbejde med Arctic Research Center ved Aarhus Universitet.

- Fjordene i dette område er dybest set ukendt land. Vi var nødt til at planlægge, hvor vi skulle arbejde ud fra kun nogle få målinger af havdybden og oplysninger om havisens karakter ud fra radar satellitbilleder, siger Sofia Ribeiro.

- Selv om vi var nødt til at bore igennem op til 3m tyk havis for at nå havvandet var feltarbejdet en succes, og vi fik hentet 37 sedimentkerner op fra havbunden, siger Niels-Nørgaard Pedersen.

Havisændringer i de seneste århundreder og årtusinder vil blive rekonstrueret fra disse sedimentkerner i forbindelse med Sofia Ribeiro forskningsprojekt finansieret af Villum Fondens Young Investigator Programme.

Kontakt
Sofia Ribeiro, GEUS
Tlf.: 91 33 38 43
E-mail: sri@geus.dk

Niels Nørgaard-Pedersen, GEUS
Tlf.: 91 33 38 35
E-mail: nnp@geus.dk

Villum Research Station

Vinterstemning på Villum Research Station - Station Nord i Nordøstgrønland 14. april 2015.
Foto i større udgave

Forskerne fra GEUS

Forskerne fra GEUS arbejder på havisen i Nordøstgrønland, hvor de har hentet sedimentkerner op fra havbunden
Foto i større udgave

Forsker Sofia Ribeiro fra GEUS

Forsker Sofia Ribeiro fra GEUS håndterer en sedimentkerne fra havbunden i Wandelhavs området i Nordøstgrønland.
Foto i større udgave