Notat om rapport fra grundvandsovervågningen 1989-2013.

01-06-2015

Notat fra GEUS vurderer om rapport fra grundvandsovervågningen 1989-2013 er repræsentativ med hensyn til forekomsten af nitrat i det danske grundvand.

I forbindelse med offentliggørelse af den årlige Grundvandsovervågningsrapport (GRUMO 1989-2013), primo 2015 er GEUS af Naturstyrelsen blevet bedt om at vurdere, om der på baggrund af data i rapporten kan gives en generel, landsdækkende beskrivelse af forekomsten af nitrat i dansk grundvand.

Det vurderes, at der med udgangspunkt i GRUMO 1989-2013 rapporten kan gives en generel landdækkende beskrivelse af grundvandets indhold af nitrat baseret på de geografiske forhold, den geologiske variabilitet i landet samt dybder, hvorfra grundvandsprøverne er udtaget.

Læs GRUMO 1989-2013 rapportens repræsentativitet med hensyn til forekomsten af nitrat i det danske grundvand. Notat fra GEUS. 28. maj 2015, 7 sider.
www.geus.dk/DK/publications/groundwater_monitoring/Sider/1989_2013.aspx

Flemming Larsen GEUS
Telefon91 33 35 61
Lærke Thorling Sørensen
GEUS
Telefon20 55 52 60