Grønland under lup

09-06-2015

Næsten alle dele af Grønland fra nord til syd, og fra øst til vest vil i løbet af sommeren få besøg af forskere, teknikere og studenter fra Geocenter Danmark.

Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. Mange forskere, teknikere og studenter fra Geocenteret vil besøge de grønlandske fjelde og farvande i og omkring alle dele af det store arktiske land. Is, klima, miljø og råstoffer er på programmet.

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i pamfletten:
Feltaktiviteter i Grønland 2015, Information fra Geocenter Danmark
feltaktivitet_2015.pdf (pdf-fil ~0,5mb)

Generelle oplysninger:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 9133 3536
E-mail: hht@geus.dk

Kort over områder, hvor Geocenter Danmark udfører feltarbejde i løbet af sommeren 2015.

Læs om aktiviteterne i pamfletten: Feltaktiviteter i Grønland 2015.