Årsberetning 2014 for GEUS

13-07-2015

GEUS' Årsberetning 2014 er udkommet med oplysninger om institutionens aktiviteter inden for områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima.

En ny samarbejdsaftale med Grønland blev underskrevet i 2014, som skal styrke råstofudviklingen i Grønland. Aftalen betyder, at GEUS forsat vil medvirke til at opbygge og sikre de geologiske kompetencer i Grønland. Læs mere om aftalen og GEUS´ mange andre aktiviteter i 2014 indenfor områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima samt opbygning af ekspertise i flere udviklingslandene. Du kan blandt andet læse om:

  • Muligheder for en fælles europæisk infrastruktur for geodata
  • Nye metoder til bestemmelse af nitratreduktion
  • Succesfuld 7. udbudsrundei Nordsøen
  • Afgrænsning af kontinentalsoklen
  • Vurdering af Grønlands mineralressourcer
  • Samfundets tilpasning til klimaet
  • Nyt kort over havbundens sedimenter
  • Opbygning af klima- og vandekspertise i Tanzania

Læs publikationen: Geoviden til samfundet. Årsberetning 2014
www.geus.dk/DK/about-geus/facts/annual_reports/14

Kontakt:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 36
E-mail: hht@geus.dk

Geoviden til samfundet er titlen på GEUS' Årsberetning 2014

Geoviden til samfundet er titlen på GEUS' Årsberetning 2014, hvor du kan læse om aktiviteter indenfor områderne data, vand, energi, mineraler, natur og klima samt opbygning af ekspertise i flere udviklingslandene.