Yngre kvindelig forsker drager ud på isflage for at genskabe de seneste 1000 års havis

27-01-2015

Sofia Ribeiro fra GEUS starter i disse måneder et forskningsprojekt, som skal rekonstruere fortidens havis ved hjælp af iskerner udboret på havisen og sedimentkerner udtaget i de dybe grønlandske fjorde. På det 18. danske Havforskermøde fra den 28.-30. januar har du mulighed for at træffe Sofia Ribeiro og høre om lignende arktisk havforskning.

Den globale opvarmning truer med at gøre de arktiske havområder isfrie om sommeren inden udgange af det 21. århundrede. Det vil påvirke det arktiske havmiljø i et omfang, som er svært at forestille sig â og selvom forskerne forsøger i deres klimamodeller at forudsige forandringerne, og hvornår dette vil ske, så nøjagtigt som muligt, er dette stadig ikke lykkedes. Vi mangler nemlig vigtig viden om, hvordan isdækket omkring Arktis har varieret i fortiden før satellitbilledernes tid for at kunne forudsige fremtiden.

GEUS starter netop i disse måneder et nyt stort forskningsprojekt, der skal rekonstruere havisens variationer i det seneste årtusind i Højarktis. Projektet er finansieret af Villum Fondens Young Investigator Programme, der har givet en af vores yngre forskere, Sofia Ribeiro midler til at sammensætte et forskerhold, der skal rekonstruere fortidens havis ved hjælp af iskerner udboret på havisen og sedimentkerner udtaget i de dybe grønlandske fjorde.

Projektet nyder godt af et samarbejde med blandt andre Arktisk Forskningscenter på Aarhus Universitet og the Arctic Science Partnership, der er et grønlandsk-dansk-canadisk forskningssamarbejde.

Hvis man er interesseret i denne form for arktisk forskning, så lægger Geocenter Danmark i København hus til det 18. danske Havforskermøde fra den 28.-30. januar. Her har du mulighed for bl.a. at møde Sofia Ribeiro.

Her samles ca. 300 danske havforskere for at præsentere resultaterne af deres havforskning inden for klima, fiskeri og havforurening. I programmet er der en særlig session dedikeret til arktisk havforskning, hvilket afspejler den store interesse danske forskere og forskningsinstitutioner har i dette område særligt i farvandene omkring Grønland.

18. danske Havforskermøde
28.-30. januar
Geocenter Danmark
Øster Voldgade 10
1350 København K

Læs programmet for 18. danske Havforskermøde
havforsk2015.geus.dk/index.shtml

Kontakt

Portræt af Sofia Ribeiro
Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Telefon91 33 38 43