Program for 18. Danske Havforskermøde

21-01-2015

Det 18. Danske Havforskermøde afholdes i København fra 28. til 30. januar 2015. Programmet ligger nu klar og kan downloades fra mødets hjemmeside.

Det 18. Danske Havforskermøde 2015 afholdes i København på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) fra 28. til 30. januar 2015.

Programmet ligger nu klar, og det dækker mange store emner inden for havforskningen fx klimaproblematikken, havforurening og kortlægning af marine habitater. Hver dag indledes med indlæg af Keynote Speakers og Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen taler onsdag den 28. januar.

Havforskermøderne er et mødested for danske havforskere, studerende, laboranter og ansatte i forvaltningen af de marine ressourcer og naturværdier. Møderne afholdes hvert andet år med ca. 300 deltagere fra hele landet.

På møderne præsenteres den nyeste viden inden for havforskning i bredeste forstand. Studerende har mulighed for, at præsentere deres projekter og knytte værdifulde kontakter.

Havforskermøderne arrangeres af Dansk Nationalråd for Oceanologi (DNO), som er et råd under Videnskabernes Selskab.

Yderligere oplysninger og program findes på mødets hjemmeside:
http://havforsk2015.geus.dk/index.shtml