Kulturnatten hos GEUS Nuuk i glimt...

27-01-2015

Lørdag den 24. januar 2015 blev der afholdt kulturnat i Nuuk og andre byer i Grønland.

GEUS Nuuk deltog ligesom sidste år sammen med Grønlands Naturinstitut, hvor GEUS har sit kontor. Det er 15. år der afholdes kulturnat i Nuuk. Naturinstituttet har alle år været meget besøgt, og 2015 var ikke en undtagelse. I løbet af de tre timer der var åbent (fra 19-22), var der 963 besøgende, dvs. at omkring 6 % af Nuuks befolkning lagde vejen forbi.

Ligesom sidste år syntes vi at det var sjovt at være med og der var mange nysgerrige og videbegærlige borgere.

Også i år var der mulighed for at tage sine egne sten med, så man kunne få at vide, "om den var interessant". Derudover blev der talt om vores afhængighed af råstoffer, og om hvor råstofferne findes, og hvordan de ser ud, når man finder dem i naturen. Der var eksempler på grønlandske malme og sten med olie i, som de besøgende kunne studere, og eksempler på nogle af de ting malmene bliver brugt til.

Også i år var der en quiz. Denne gang primært om miner i Grønland. Spørgsmål og svar kan du se her: Kulturnat 2015 Quiz (dansk), Kulturnat 2015 Quiz (grønlandsk) og Miner grøftning i Grønland.

Kontakt:
Kontorleder Kisser Thorsøe, GEUS
Tlf.: +299 36 12 62
E-mail: kit@geus.dk

Geolog Majken D. Poulsen

Geolog Majken D. Poulsen viser, hvordan ultraviolet lys kan bruges af geologer til at identificere mineraler.

Statsgeolog Karen Hanghøj og Andreas Uldum

Statsgeolog Karen Hanghøj viser Naalakkersuisoq for råstoffer, Andreas Uldum, Demokraterne, en sten med sjældne jordartsmetaller fra Kringlerne i Sydgrønland.

Gæster

Et par gæster udfylder en quiz, der handlede om Grønlands geologi. Der var i alt 32 besvarelser. I baggrunden ses et par af de bannere, der beskriver, hvordan geologerne finder interessante geologiske forekomster.

Gæster

Der var hele tiden folk hos GEUS. Det var en fornøjelse.

Kisser Thorsøe og gæster

Her fortæller chefkonsulent Kisser Thorsøe, ud fra flere bannere, om nogle af de metoder man anvender, når man skal have mineraler ud af bjergarter.

Karen Hanghøj

Karen viser blandt andet olieførende sten og forskellige sten med kobber, jern, zink og bly frem for de besøgende. Samtidig blev der snakket om, hvor man i hverdagene bruger disse ting, og hvorfor mineraler er vigtige for os.

Børn tester viden

Alle havde mulighed for at teste deres viden om glaciologi på www.isskolen.dk/wp .

Majken D. Poulsen

Majken fortæller interesserede gæster om sammenhængen mellem blyanter og grafit.

Illustration af råstoffer i samfundet

Overalt i samfundet bruger vi råstoffer i vores hverdag. På kulturnatten i Nuuk fik gæster set nogle eksempler på, hvordan udvalgte råstoffer ser ud, når man finder dem i naturen. Tegning: Carsten Thuesen, GEUS efter PR Neeb, 2006.
Forstør planchen