Mangel på mineralske råstoffer kan forsinke omstilling til grøn energi

26-02-2015

Blog indlæg om mineralske råstoffers betydning for den grønne energiomstilling.

Der skal bruges masser af mineralske råstoffer i omstillingen til en grøn energiforsyning. En vindmølle kræver fx råstoffer fra mindst 40 forskellige miner. Den hurtige udvikling af nye grønne teknologier afføder en meget hurtig ændring af, hvad det er for nogle råstoffer, der er behov for, og dette hurtige skift i efterspørgslen er svært at håndtere for mineindustrien. Det kan føre til knaphed af mineralske råstoffer og bremse omstillingen til grøn energiforsyning.

Læs seneste blog indlæg på hjemmesiden for Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MIMA) ved GEUS:
mima.geus.dk/lad-der-blive-lys-mangel-paa-mineralske-raastoffer-kan-forsinke-omstilling-til-groen-energi/